Клас акции
ISIN: LU0352097439
Ccy: EUR
20/10/2017

down -0.0047 (0.00%)

Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged

Morningstar: Morningstar rating: 4 stars

Инвестиционни цели

Фондът има за цел да осигури нарастване на капитала, като инвестира в конвертируеми ценни книжа, издадени от компании от целия свят.

Инвестиционна политика

Фондът инвестира най-малко две трети от активите си в диверсифицирана гама от конвертируеми облигации, издадени от компании в целия свят. Фондът може също да инвестира в дялови ценни книжа на компании в целия свят.Конвертируемите облигации са обикновено корпоративни облигации, които могат да бъдат конвертирани в ценни книжа при дадена цена. Мениджърът счита, че инвеститорите могат да спечелят експозиция към глобалните пазари на ценни книжа чрез защитните предимства и по-слабо волатилните характеристики на инвестициите в облигации.Фондът може да инвестира над 50% от активите си в облигации с кредитен рейтинг под инвестиционния (измерен по Standard & Poor's или друг равностоен рейтинг на други агенции за кредитен рейтинг за облигациите с кредитен рейтинг и подразбиращи се рейтинги на Schroders за облигациите без кредитен рейтинг).Фондът може да използва деривативи с цел постигане на инвестиционни печалби, намаляване на риска или по-ефективно управление на фонда. Фондът може да държи и парични средства.

Правила за разпределение

Този клас акции акумулира приходи, получени от инвестициите на фонда, което означава, че се съхраняват във фонда и стойността им се отразява в цената на класа акции.

История на представянето ( 31/07/2017 )

Дневно представяне % ( 20/10/2017 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Дневно представяне
Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged A Acc
За месеца към днешна дата 0.80
1 месец 0.56
3 месеца 0.46
6 месеца 3.10
1 year 5.74
3 години 14.75
5 години 31.68

Месечно представяне % ( 31/07/2017 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Месечно представяне
Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged A AccThomson Reuters Convertible Bond Global Focus EUR Hedged
1 месец 1.00 0.63
3 месеца 1.04 0.92
6 месеца 2.78 3.51
За годината към днешна дата 3.67 4.36
1 year 6.16 6.26
3 години 8.73 9.39
5 години 35.49 34.97

Представяне на годишна база % ( 31/07/2017 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне на годишна база
Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged A AccThomson Reuters Convertible Bond Global Focus EUR Hedged
2 year 1.99 1.97
3 години 2.83 3.03
4 години 4.13 4.66
5 години 6.26 6.18
Since launch 3.50 4.11

Представяне за календарна година % ( 31/12/2016 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне за календарна година
Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged A AccThomson Reuters Convertible Bond Global Focus EUR Hedged
1 year 0.37 0.58
2 year 2.92 3.60
3 години 4.08 4.74
4 години 15.50 12.82
5 години 9.76 11.04

Общ преглед

Клас на активаFixed Income
Клас акцииA
Distribution TypeAcc
Валута на класа акцииEUR
Управител(и) на фондаPeter Reinmuth
Chris Richards
Дата на стартиране на фонда14/03/2008
Дата на стартиране на клас акции28/03/2008
БенчмаркThomson Reuters Convertible Bond Global Focus EUR Hedged
Инвестиционна схемаSICAV
СедалищеLuxembourg
Име на обхват на фондSchroder ISF

Разходи

Такси за записване13.00 %
Такса за разпределение0.00 %
Текущи такси1.60 %

1 До 3.00% от общия размер на инвестицията (еквивалентно на 3.09278% от НСА)

Кодове за фондове

ISINLU0352097439
SEDOLB2Q5QD7
BloombergSCHGCAH LX
CUSIPL8146J343
ReutersLU0352097439.LUF
Valoren3855332

Рейтинги

MorningstarMorningstar rating: 4 stars

Други

Честота на ценообразуванеДневно
Край на фискалната година31 Dec