Клас акции
ISIN: LU0352097439
Валута: EUR

Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged

Morningstar: Morningstar rating: 3 stars

24/03/2017

up 0.2361 (0.18%)

Инвестиционни цели

Фондът има за цел да осигури нарастване на капитала, като инвестира в конвертируеми ценни книжа, издадени от компании от целия свят.

Инвестиционна политика

Фондът инвестира най-малко две трети от активите си в диверсифицирана гама от конвертируеми облигации, издадени от компании в целия свят. Фондът може също да инвестира в дялови ценни книжа на компании в целия свят.Конвертируемите облигации са обикновено корпоративни облигации, които могат да бъдат конвертирани в ценни книжа при дадена цена. Мениджърът счита, че инвеститорите могат да спечелят експозиция към глобалните пазари на ценни книжа чрез защитните предимства и по-слабо волатилните характеристики на инвестициите в облигации.Фондът може да инвестира над 50% от активите си в облигации с кредитен рейтинг под инвестиционния (измерен по Standard & Poor's или друг равностоен рейтинг на други агенции за кредитен рейтинг за облигациите с кредитен рейтинг и подразбиращи се рейтинги на Schroders за облигациите без кредитен рейтинг).Фондът може да използва деривативи с цел постигане на инвестиционни печалби, намаляване на риска или по-ефективно управление на фонда. Фондът може да държи и парични средства.

Правила за разпределение

Този клас акции акумулира приходи, получени от инвестициите на фонда, което означава, че се съхраняват във фонда и стойността им се отразява в цената на класа акции.

История на представянето ( 31/01/2017 )

Дневно представяне % ( 24/03/2017 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Дневно представяне
Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged A Acc
За месеца към днешна дата -0.62
1 месец -0.69
3 месеца 1.26
6 месеца 2.55
1 year 5.53
3 години 7.19
5 години 29.84

Месечно представяне % ( 31/01/2017 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Месечно представяне
Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged A AccThomson Reuters Convertible Bond Global Focus EUR Hedged
1 месец 0.87 0.82
3 месеца 2.46 1.97
6 месеца 3.29 2.66
За годината към днешна дата 0.87 0.82
1 year 6.67 5.77
3 години 8.77 9.77
5 години 32.15 32.71

Представяне на годишна база % ( 31/01/2017 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне на годишна база
Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged A AccThomson Reuters Convertible Bond Global Focus EUR Hedged
2 year 1.49 1.83
3 години 2.84 3.15
4 години 4.92 5.08
5 години 5.73 5.82
Since launch 3.38 3.94

Представяне за календарна година % ( 31/12/2016 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне за календарна година
Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged A AccThomson Reuters Convertible Bond Global Focus EUR Hedged
1 year 0.37 0.58
2 year 2.92 3.60
3 години 4.08 4.74
4 години 15.50 12.82
5 години 9.76 11.04

Общ преглед

Клас на активаИнструменти с фиксиран доход
Клас акцииA
Тип на разпределениеAcc
Валута на класа акцииEUR
Базовата валута на фондаUSD
Управител(и) на фондаPeter Reinmuth
Chris Richards
Дата на стартиране на фонда14/03/2008
Дата на стартиране на клас акции28/03/2008
БенчмаркThomson Reuters Convertible Bond Global Focus EUR Hedged
Инвестиционна схемаSICAV
СедалищеLuxembourg
Инвестиционен мениджърSchroder Investment Management (Switzerland) AG
Име на обхват на фондSchroder ISF

Разходи

Такси за записване13.00 %
Такса за разпределение0.00 %
Текущи такси1.60 %
Минимална инвестицияEUR/USD 1000
Минимален допълнителен абонаментEUR/USD 1000
Минимално участиеEUR/USD 1000

1 До 3.00% от общия размер на инвестицията (еквивалентно на 3.09278% от НСА)

Кодове за фондове

ISINLU0352097439
SEDOLB2Q5QD7
BloombergSCHGCAH LX
CUSIPL8146J343
ReutersLU0352097439.LUF
Valoren3855332

Рейтинги

MorningstarMorningstar rating: 3 stars

Други

Време на дилинг13:00
Времева зона на дилингCET
Честота на ценообразуванеДневно
Край на фискалната година31 Dec