Клас акции
ISIN: LU1201919856
Ccy: EUR
19/10/2017

down -0.0511 (-0.05%)

Schroder ISF QEP Global Absolute EUR Hedged

Инвестиционни цели

Фондът има за цел да осигури абсолютна възвръщаемост от нарастване на капитала и доход чрез инвестиране в дялови ценни книжа на компании в целия свят. Абсолютна възвръщаемост означава, че фондът се стреми да осигури положителна възвръщаемост за 12-месечен период при всякакви пазарни условия, но това не може да бъде гарантирано и капиталът ви е изложен на риск.

Инвестиционна политика

Фондът инвестира най-малко две трети от активите си в диверсифициран портфейл от дялови ценни книжа на компании в целия свят. Фондът притежава гъвкавостта да използва ливъридж, за да получи дълга и къса експозиция.Дългата експозиция на фонда се фокусира върху компании с определени характеристики за „Стойност“ и/или „Качество“. „Стойност“ означава да се разглеждат показатели като парични потоци, дивиденти и доходност, за да се идентифицират ценни книжа, които според мениджъра са били подценени от пазара. „Качество“ означава да се разглеждат показатели като рентабилност, стабилност и финансова мощ на компанията. Късата експозиция на фонда се фокусира върху компании с лоши характеристики за „Стойност“ и/или „Качество“ при използване на същите показатели.Фондът може (по изключение) да държи до 100% от активите си в парични средства. Фондът може да използва деривативи с цел постигане на инвестиционни печалби, намаляване на риска и по-ефективно управление на фонда.

Правила за разпределение

Този клас акции акумулира приходи, получени от инвестициите на фонда, което означава, че се съхраняват във фонда и стойността им се отразява в цената на класа акции.

История на представянето ( 31/07/2017 )

Дневно представяне % ( 19/10/2017 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Дневно представяне
Schroder ISF QEP Global Absolute EUR Hedged A Acc
За месеца към днешна дата -0.66
1 месец -0.65
3 месеца -2.58
6 месеца -2.95
1 year -4.57
3 години 0.00
5 години 0.00

Месечно представяне % ( 31/07/2017 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Месечно представяне
Schroder ISF QEP Global Absolute EUR Hedged A Acc
1 месец -0.19
3 месеца -0.90
6 месеца -2.93
За годината към днешна дата -3.00
1 year -4.14
3 години -4.48
5 години -0.06

Представяне на годишна база % ( 31/07/2017 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне на годишна база
Schroder ISF QEP Global Absolute EUR Hedged A Acc
2 year 1.26
3 години -1.51
4 години -0.58
5 години -0.01
Since launch -0.40

Представяне за календарна година % ( 31/12/2016 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне за календарна година
Schroder ISF QEP Global Absolute EUR Hedged A Acc
1 year 5.26
2 year -5.58
3 години 1.57
4 години 2.97
5 години -0.62

Общ преглед

Клас на активаAlternatives
Клас акцииA
Distribution TypeAcc
Валута на класа акцииEUR
Управител(и) на фондаQEP Investment Team
Дата на стартиране на фонда27/05/2015
Дата на стартиране на клас акции27/05/2015
Инвестиционна схемаSICAV
СедалищеLuxembourg
Име на обхват на фондSchroder ISF

Разходи

Такси за записване13.00 %
Такса за разпределение0.00 %
Такса за постигнат резултат10.00 %
Текущи такси1.89 %

1 До 3.00% от общия размер на инвестицията (еквивалентно на 3.09278% от НСА)

Кодове за фондове

ISINLU1201919856
SEDOLBWBY082
BloombergSCHQGAH LX
CUSIPL8T46Q776
ReutersLU1201919856.LUF
Valoren28088713

Други

Честота на ценообразуванеДневно
Край на фискалната година31 Dec