Клас акции
ISIN: LU1201919856
Валута: EUR

Schroder ISF QEP Global Absolute EUR Hedged

23/03/2017

down -0.4463 (-0.44%)

Инвестиционни цели

Фондът има за цел да осигури абсолютна възвръщаемост от нарастване на капитала и доход чрез инвестиране в дялови ценни книжа на компании в целия свят. Абсолютна възвръщаемост означава, че фондът се стреми да осигури положителна възвръщаемост за 12-месечен период при всякакви пазарни условия, но това не може да бъде гарантирано и капиталът ви е изложен на риск.

Инвестиционна политика

Фондът инвестира най-малко две трети от активите си в диверсифициран портфейл от дялови ценни книжа на компании в целия свят. Фондът притежава гъвкавостта да използва ливъридж, за да получи дълга и къса експозиция.Дългата експозиция на фонда се фокусира върху компании с определени характеристики за „Стойност“ и/или „Качество“. „Стойност“ означава да се разглеждат показатели като парични потоци, дивиденти и доходност, за да се идентифицират ценни книжа, които според мениджъра са били подценени от пазара. „Качество“ означава да се разглеждат показатели като рентабилност, стабилност и финансова мощ на компанията. Късата експозиция на фонда се фокусира върху компании с лоши характеристики за „Стойност“ и/или „Качество“ при използване на същите показатели.Фондът може (по изключение) да държи до 100% от активите си в парични средства. Фондът може да използва деривативи с цел постигане на инвестиционни печалби, намаляване на риска и по-ефективно управление на фонда.

Правила за разпределение

Този клас акции акумулира приходи, получени от инвестициите на фонда, което означава, че се съхраняват във фонда и стойността им се отразява в цената на класа акции.

История на представянето ( 31/01/2017 )

Дневно представяне % ( 23/03/2017 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Дневно представяне
Schroder ISF QEP Global Absolute EUR Hedged A Acc
За месеца към днешна дата 0.65
1 месец 0.15
3 месеца 0.69
6 месеца 0.54
1 year 2.98
3 години 0.00
5 години 0.00

Месечно представяне % ( 31/01/2017 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Месечно представяне
Schroder ISF QEP Global Absolute EUR Hedged A Acc
1 месец -0.08
3 месеца -0.06
6 месеца -1.26
За годината към днешна дата -0.08
1 year 1.97
3 години 1.19
5 години 2.44

Представяне на годишна база % ( 31/01/2017 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне на годишна база
Schroder ISF QEP Global Absolute EUR Hedged A Acc
2 year 0.19
3 години 0.40
4 години 0.50
5 години 0.48
Since launch 0.02

Представяне за календарна година % ( 31/12/2016 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне за календарна година
Schroder ISF QEP Global Absolute EUR Hedged A Acc
1 year 5.26
2 year -5.58
3 години 1.57
4 години 2.97
5 години -0.62

Общ преглед

Клас на активаАлтернативи
Клас акцииA
Тип на разпределениеAcc
Валута на класа акцииEUR
Базовата валута на фондаUSD
Управител(и) на фондаQEP Investment Team
Дата на стартиране на фонда27/05/2015
Дата на стартиране на клас акции27/05/2015
Инвестиционна схемаSICAV
СедалищеLuxembourg
Инвестиционен мениджърSchroder Investment Management Limited
Име на обхват на фондSchroder ISF

Разходи

Такси за записване13.00 %
Такса за разпределение0.00 %
Такса за постигнат резултат10.00 %
Текущи такси1.89 %
Минимална инвестицияEUR/USD 1000
Минимален допълнителен абонаментEUR/USD 1000
Минимално участиеEUR/USD 1000

1 До 3.00% от общия размер на инвестицията (еквивалентно на 3.09278% от НСА)

Кодове за фондове

ISINLU1201919856
SEDOLBWBY082
BloombergSCHQGAH LX
CUSIPL8T46Q776
ReutersLU1201919856.LUF
Valoren28088713

Други

Време на дилингМоля, вижте проспекта
Времева зона на дилингCET
Честота на ценообразуванеДневно
Край на фискалната година31 Dec