Клас акции
ISIN: LU1201919856
Валута: EUR

Schroder ISF QEP Global Absolute EUR Hedged

27/04/2017

down -0.1445 (-0.15%)

Инвестиционни цели

Фондът има за цел да осигури абсолютна възвръщаемост от нарастване на капитала и доход чрез инвестиране в дялови ценни книжа на компании в целия свят. Абсолютна възвръщаемост означава, че фондът се стреми да осигури положителна възвръщаемост за 12-месечен период при всякакви пазарни условия, но това не може да бъде гарантирано и капиталът ви е изложен на риск.

Инвестиционна политика

Фондът инвестира най-малко две трети от активите си в диверсифициран портфейл от дялови ценни книжа на компании в целия свят. Фондът притежава гъвкавостта да използва ливъридж, за да получи дълга и къса експозиция.Дългата експозиция на фонда се фокусира върху компании с определени характеристики за „Стойност“ и/или „Качество“. „Стойност“ означава да се разглеждат показатели като парични потоци, дивиденти и доходност, за да се идентифицират ценни книжа, които според мениджъра са били подценени от пазара. „Качество“ означава да се разглеждат показатели като рентабилност, стабилност и финансова мощ на компанията. Късата експозиция на фонда се фокусира върху компании с лоши характеристики за „Стойност“ и/или „Качество“ при използване на същите показатели.Фондът може (по изключение) да държи до 100% от активите си в парични средства. Фондът може да използва деривативи с цел постигане на инвестиционни печалби, намаляване на риска и по-ефективно управление на фонда.

Правила за разпределение

Този клас акции акумулира приходи, получени от инвестициите на фонда, което означава, че се съхраняват във фонда и стойността им се отразява в цената на класа акции.

История на представянето ( 31/03/2017 )

Дневно представяне % ( 27/04/2017 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Дневно представяне
Schroder ISF QEP Global Absolute EUR Hedged A Acc
За месеца към днешна дата -1.88
1 месец -2.34
3 месеца -2.13
6 месеца -2.05
1 year 0.74
3 години 0.00
5 години 0.00

Месечно представяне % ( 31/03/2017 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Месечно представяне
Schroder ISF QEP Global Absolute EUR Hedged A Acc
1 месец -0.39
3 месеца -0.30
6 месеца 0.02
За годината към днешна дата -0.30
1 year 2.63
3 години -1.08
5 години 1.95

Представяне на годишна база % ( 31/03/2017 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне на годишна база
Schroder ISF QEP Global Absolute EUR Hedged A Acc
2 year 2.21
3 години -0.36
4 години 0.56
5 години 0.39
Since launch -0.01

Представяне за календарна година % ( 31/12/2016 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне за календарна година
Schroder ISF QEP Global Absolute EUR Hedged A Acc
1 year 5.26
2 year -5.58
3 години 1.57
4 години 2.97
5 години -0.62

Общ преглед

Клас на активаАлтернативи
Клас акцииA
Тип на разпределениеAcc
Валута на класа акцииEUR
Базовата валута на фондаUSD
Управител(и) на фондаQEP Investment Team
Общо размер на фонда (милиони)USD 108.92
Дата на стартиране на фонда27/05/2015
Дата на стартиране на клас акции27/05/2015
Инвестиционна схемаSICAV
СедалищеLuxembourg
Инвестиционен мениджърSchroder Investment Management Limited
Име на обхват на фондSchroder ISF

Разходи

Такси за записване13.00 %
Такса за разпределение0.00 %
Такса за постигнат резултат10.00 %
Текущи такси1.89 %
Минимална инвестицияEUR/USD 1000
Минимален допълнителен абонаментEUR/USD 1000
Минимално участиеEUR/USD 1000

1 До 3.00% от общия размер на инвестицията (еквивалентно на 3.09278% от НСА)

Кодове за фондове

ISINLU1201919856
SEDOLBWBY082
BloombergSCHQGAH LX
CUSIPL8T46Q776
ReutersLU1201919856.LUF
Valoren28088713

Други

Време на дилингМоля, вижте проспекта
Времева зона на дилингCET
Честота на ценообразуванеДневно
Край на фискалната година31 Dec