Клас акции
ISIN: LU0305899550
Ccy: EUR
19/10/2017

down -0.2464 (-0.21%)

Schroder ISF QEP Global Active Value EUR Hedged

Morningstar: Morningstar rating: 2 stars | 1 more

Инвестиционни цели

Фондът има за цел да осигури нарастване на капитала и доход, като инвестира в дялови ценни книжа на компании в целия свят.

Инвестиционна политика

Фондът инвестира най-малко две трети от активите си в диверсифициран портфейл от дялови ценни книжа на компании в целия свят.Фондът се фокусира върху компании с определени характеристики за „Стойност“. „Стойност“ означава да се разглеждат показатели като парични потоци, дивиденти и доходност, за да се идентифицират ценни книжа, които според мениджъра са били подценени от пазара.Фондът може да използва деривативи с цел постигане на инвестиционни печалби, намаляване на риска или по-ефективно управление на фонда. Фондът може да държи и парични средства.

Правила за разпределение

Този клас акции акумулира приходи, получени от инвестициите на фонда, което означава, че се съхраняват във фонда и стойността им се отразява в цената на класа акции.

История на представянето ( 31/07/2017 )

Дневно представяне % ( 19/10/2017 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Дневно представяне
Schroder ISF QEP Global Active Value EUR Hedged A Acc
За месеца към днешна дата 1.26
1 месец 1.86
3 месеца 1.68
6 месеца 5.65
1 year 14.04
3 години 21.87
5 години 54.17

Месечно представяне % ( 31/07/2017 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Месечно представяне
Schroder ISF QEP Global Active Value EUR Hedged A AccMSCI World Hedged to EUR
1 месец 0.88 1.28
3 месеца 1.42 2.53
6 месеца 4.77 7.70
За годината към днешна дата 5.83 8.93
1 year 12.82 14.33
3 години 13.15 25.16
5 години 59.91 79.09

Представяне на годишна база % ( 31/07/2017 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне на годишна база
Schroder ISF QEP Global Active Value EUR Hedged A AccMSCI World Hedged to EUR
2 year 4.53 5.97
3 години 4.20 7.76
4 години 6.95 9.50
5 години 9.84 12.35
Since launch 4.72 6.24

Представяне за календарна година % ( 31/12/2016 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне за календарна година
Schroder ISF QEP Global Active Value EUR Hedged A AccMSCI World Hedged to EUR
1 year 10.52 7.79
2 year -4.18 1.74
3 години 7.16 9.48
4 години 24.10 28.07
5 години 12.48 14.63

Общ преглед

Клас на активаEquities
Клас акцииA
Distribution TypeAcc
Валута на класа акцииEUR
Управител(и) на фондаQEP Investment Team
Дата на стартиране на фонда29/10/2004
Дата на стартиране на клас акции29/06/2007
БенчмаркMSCI World Hedged to EUR
Инвестиционна схемаSICAV
СедалищеLuxembourg
Име на обхват на фондSchroder ISF

Разходи

Такси за записване15.00 %
Такса за разпределение0.00 %
Текущи такси1.61 %

1 До 5.00% от общия размер на инвестицията (еквивалентно на 5.26315% от НСА)

Кодове за фондове

ISINLU0305899550
SEDOLB1YYNQ1
BloombergSCGQAVA LX
CUSIPL8146H537
ReutersLU0305899550.LUF
Valoren3217450

Рейтинги

MorningstarMorningstar rating: 2 stars
Morningstar analystБронзов

Други

Честота на ценообразуванеДневно
Край на фискалната година31 Dec