Udostępnij

Ochrona danych

Oświadczenie o ochronie danych osobowych na stronach internetowych firmy Schroders

Spółka Schroder Investment Management GmbH (zwana dalej „Schroders“) dziękuje za odwiedzenie strony internetowej naszej firmy. Poniżej wyjaśnimy, jakie dane osobowe gromadzi i wykorzystuje firma Schroders i w jakich celach. Niniejsze postanowienia dotyczą wyłącznie strony internetowej oferowanej pod adresem URL Schroders.pl, włącznie z jej podstronami („Strona internetowa“). Nie obowiązują one w stosunku do stron internetowych osób trzecich, na które przekierowują odpowiednie linki.

Gromadzenie danych osobowych

Dane osobowe osób odwiedzających Stronę Internetową są gromadzone dla różnych celów. Wszystkie dane są zachowywane elektronicznie.

Newsletter

W celu regularnego otrzymywanie naszego newslettera korzystamy z tzw. procedury Double-Opt-In. Po otrzymaniu od Państwa informacji, że chcą Państwo otrzymywać nasz newsletter, wysyłamy do Państwa e-mail z powiadomieniem zawierający odpowiedni link. Dopiero po kliknięciu w ten link następuje przyjęcie Państwa do grona odbiorców naszego newslettera.

Jeśli natomiast w przyszłości zechcecie Państwo zrezygnować z otrzymywania naszego newslettera, możecie Państwo w każdym momencie bez podawania przyczyny odmówić dalszego przysyłania newslettera na kilka sposobów przedstawionych w części dotyczącej usuwania i zaprzestania przetwarzania Państwa danychW takim przypadku dane osobowe gromadzone w tym celu zostaną przez nas bezzwłocznie usunięte.

Ponadto na końcu każdego  newslettera znajduje się link, za pomocą którego możecie Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera.

Kontaktowanie się z naszą firmą

Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane również w sytuacji, gdy kontaktujecie się Państwo z nami poprzez naszą Stronę Internetową lub korzystając z innych dróg kontaktu. Dane te nie są przekazywane przez nas osobom trzecim, chyba że przepisy ustawowe nakładają na nas taki obowiązek.

Korzystanie z danych osobowych

Pola obowiązkowe i dane udzielane dobrowolnie

Prosimy zauważyć, że w każdym formularzu danych na naszej Stronie Internetowej znajdują się pola obowiązkowe. Są one oznaczone gwiazdką (*), wypełnienie ich jest konieczne w celu dalszego przetwarzania Państwa zapytania. Podawanie pozostałych danych jest dobrowolne. Jeśli wypełniacie Państwo dane w pozostałych polach, wykorzystywane są one w celach statystycznych do dalszego optymalizowania naszej oferty.

Cel przetwarzania danych

Dane osobowe przekazane nam przez Państwa są wykorzystywane jedynie do celów, do jakich Państwo nam je podali, czyli w celu przetwarzania Państwa zapytania i wysyłania naszego  newslettera. Państwa dane mogą być przetwarzane i wykorzystywane do celów reklamowych tylko za Państwa wyraźną zgodną.

Usuwanie i zaprzestanie przetwarzania Państwa danych

Państwa dane zostaną usunięte w momencie zakończenia przetwarzania Państwa sprawy lub na Państwa wyraźne żądanie. W tym celu prosimy zwrócić się do firmy Schroders pod adresem:

Schroder Investment Management GmbH
Taunustor 1 (Taunus Turm)
60310 Frankfurt am Main
Telefax: +49 (0)69/97 57 17-305
E-Mail: datenschutz@schroders.com

W przypadku, gdybyśmy byli ustawowo zobowiązani do dalszego zachowania jakichkolwiek danych osobowych, będą one przetwarzane jedynie w zakresie i celu wypełnienia wyżej wymienionego obowiązku przechowywania. 

Prawo dostępu do danych i ich poprawiania

Mają Państwo prawo w każdym momencie żądać dostępu do zgromadzonych o sobie danych osobowych. Ponadto możecie Państwo w każdym momencie zażądać poprawienia Państwa danych. Prosimy o przekazanie nam prośby w tym zakresie w formie pisemnej (tj. faksem, listownie lub e-mailem). 

Stosowanie plików Cookies

Korzystamy z tzw. Session Cookies – małych plików zawierających informacje dotyczące konfiguracji, które wspierają realizację specjalnych funkcji użytkownika. Poprzez pliki Cookies nie są zbierane dane osobowe. Po zakończeniu wizyty na Stronie Internetowej plik Session Cookie jest ponownie usuwany. 

Ponadto korzystamy również  z trwałych plików Cookies, które za pomocą Państwa przeglądarki przekazywane są na dysk twardy Państwa komputera. Takie Cookies możemy odczytać podczas każdej Państwa wizyty na naszej Stronie Internetowej. W przypadku tzw. trwałych Cookies w celu ochrony Państwa danych korzystamy z pseudonimu. Tego rodzaju pliki Cookies są usuwane automatycznie po upływie 6 miesięcy od Państwa ostatniej wizyty na naszej Stronie Internetowej. 

Użytkownicy mają w każdym momencie możliwość usunięcia zachowanych lokalnie na swoim komputerze plików Cookies lub ustawienia swojej przeglądarki internetowej w taki sposób, by pliki Cookies były odrzucane automatycznie. Ze wszystkich funkcji Strony Internetowej  można korzystać również bez plików Cookies, nie dostępne są jednak niektóre funkcjonalności i ustawienia zdefiniowane według użytkownika. 

Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies stosowanych na naszej Stronie Internetowej znajdują się tutaj. 

Korzystanie z wtyczek społecznościowych - Social Plugins

Nasza Strona Internetowa korzysta z wtyczek społecznościowych różnych dostawców usług przedstawionych szczegółowo poniżej. Za pomocą tych wtyczek możecie Państwo dzielić się treściami i rekomendować produkty. Standardowo wtyczki na naszej Stronie Internetowej są nieaktywne i dlatego nie wysyłają danych do poszczególnych dostawców mediów społecznościowych automatycznie w momencie Państwa wizyty na naszej Stronie. Aktywacja wtyczki następuje poprzez kliknięcie na przycisk danej wtyczki (tzw. podwójne kliknięcie).

Jeśli nie chcecie Państwo, by sieci społecznościowe poprzez naszą Stronę Internetową zbierały Państwa dane, musicie Państwo przed aktywowaniem wtyczki wylogować się z danej sieci  społecznościowej. Nawet gdy nie jesteście Państwo zarejestrowani w sieciach społecznościowych, strony internetowe posiadające aktywne wtyczki społecznościowe mogą przesyłać dane do takich sieci. Poprzez aktywną wtyczkę podczas każdego przeglądania naszej Strony Internetowej przesyłany jest plik Cookie z kodem. Ponieważ Państwa przeglądarka automatycznie przesyła taki plik Cookie przy każdym połączeniu z serwerem sieci społecznościowej, to sieć może w ten sposób co do zasady stworzyć profil poprzez , który będzie widział  jakie strony internetowe przeglądał użytkownik należący do tego kodu. A wtedy ponowne przyporządkowanie takiego kodu do danej osoby byłoby już absolutnie możliwe.

Jeśli nie chcecie Państwo, aby sieci społecznościowe poprzez aktywne wtyczki zbierały Państwa dane, to możecie pozostawić wtyczki społecznościowe nieaktywne lub je dezaktywować. Ponadto możecie Państwo wybrać w ustawieniach swojej przeglądarki funkcję „Blokada plików Cookies dostawców trzecich“. Wtedy, w przypadku wbudowanych treści innych dostawców, przeglądarka nie przesyła plików Cookies na serwer. Przy takim ustawieniu nie działają jednak, poza wtyczkami, ewentualnie również inne funkcje stron internetowych.

Wtyczki portalu społecznościowego Facebook - Facebook Social Plugins

Korzystamy z wtyczek społecznościowych (dalej „Wtyczek“) serwisu społecznościowego facebook.com, prowadzonego przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Paolo Alto, CA 94304, USA (dalej „Facebook“). Wtyczki rozpoznaje się po znaku graficznym Facebooka - (białe „f“ na niebieskim kafelku lub znak „uniesionego kciuka“) lub  dopisku „Facebook Social Plugin“.

Jeśli przeglądacie Państwo naszą Stronę Internetową, która zawiera aktywowaną Wtyczkę Facebooka, Państwa przeglądarka tworzy  bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. Treść Wtyczki przekazywana jest przez Facebooka bezpośrednio do Państwa przeglądarki, a z niej na naszą Stronę Internetową. Dlatego nie mamy żadnego wpływu na zakres danych, jakie Facebook gromadzi za pomocą tej Wtyczki i stąd informujemy Państwa zgodnie z naszym stanem wiedzy.

Poprzez powiązanie wtyczek Facebook otrzymuje informację, że przeglądali Państwo naszą Stronę Internetową. Jeśli jesteście Państwo zalogowani na Facebooku, Facebook może przyporządkować Państwa wizytę na Stronie do Państwa konta na Facebooku. Jeśli z Państwa strony nastąpi interakcja z wtyczkami, na przykład klikacie Państwo na przycisk „Lubię to“ lub przesyłacie komentarz, odpowiednie informacje z Państwa przeglądarki przekazywane są bezpośrednio do Facebooka. Nawet jeśli nie jesteście Państwo użytkownikiem Facebooka, istnieje możliwość, że Facebook pozna Państwa adres IP i go zachowa.

Informacje dotyczące celu i zakresu gromadzenia danych oraz dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez Facebook jak również Państwa praw z tym związanych i możliwych ustawień w przeglądarkach w celu ochrony prywatności można znaleźć w Uwagach dotyczących ochrony danych opracowanych przez Facebook: http://www.facebook.com/policy.php.

Jeśli są Państwo użytkownikami serwisu Facebook i nie życzą sobie Państwo, by Facebook gromadził dane o Państwu poprzez naszą Stronę Internetową i łączył je z Państwa danymi jako danymi użytkownika zachowanymi na Facebooku, to nie powinni Państwo aktywować Wtyczek, lub przed aktywowaniem Wtyczki muszą się Państwo wylogować z Facebooka.

Możliwe jest również blokowanie Wtyczek społecznościowych Facebooka poprzez dodatki (Add-ons) w Państwa przeglądarce, na przykład „Blokada Facebooka“. 

Przyciski Twitter

W naszej ofercie korzystamy z przycisków dostawcy Twitter https://twitter.com/about/resources/buttons. Przyciski te są oferowane przez Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Powiązane są one z takimi hasłami jak „Twitter“ lub „Śledź“, rozpoznawalnymi po logo ze stylizowanym niebieskim ptakiem. Dzięki tym przyciskom można dzielić się wpisem lub stroną na Twitterze lub śledzić osoby na Twitterze.

Jeśli użytkownik przegląda stronę internetową posiadającą aktywowany przycisk, jego przeglądarka tworzy bezpośrednie połączenie z serwerami Twittera. Treść przycisków Twittera przekazywana jest przez Twittera bezpośrednio do przeglądarki użytkownika. Dlatego dostawca nie ma żadnego wpływu na zakres danych, jakie Twitter gromadzi za pomocą tej wtyczki i stąd informuje  użytkowników zgodnie ze swoim stanem wiedzy. Według tej wiedzy, podczas używania przycisku przekazywany jest jedynie adres IP użytkownika oraz URL danej strony internetowej, które jednak nie są wykorzystywane do innych celów niż prezentacja przycisku. Szczegółowe informacje w tym zakresie znaleźć można w Oświadczeniu dotyczącym ochrony danych przygotowanym przez Twitter pod adresem: http://twitter.com/privacy.

Przycisk LinkedIn

LinkedIn otrzymuje informacje, jeśli korzystacie Państwo ze swojego konta LinkedIn w celu zalogowania się/zarejestrowania się na stronie internetowej lub w aplikacji dostarczanej przez osoby trzecie.

Jeśli odwiedzacie Państwo stronę internetową z aktywowaną wtyczką LinkedIn i jesteście zarejestrowani jako użytkownicy serwisu LinkedIn, LinkedIn wykorzystuje te informacje, by rekomendować Państwu treści szczególnie dla Państwa istotne. Z pomocą tych informacji funkcje udostępnione Państwu przez LinkedIn są personalizowane na stronach internetowych osób trzecich. Możecie Państwo między innymi poprzez swoją sieć LinkedIn poszerzać swoje znajomości i wymieniać się informacjami ze swoją siecią (kontakty bezpośrednie i kontakty drugiego stopnia). Użytkownicy chcący dezaktywować tę personalizację mogą zrezygnować z tej funkcji tutaj: https://www.linkedin.com/settings/?tab=groups&modal=nsettings-data-sharing. Kwestia przechowywania danych przez LinkedIn przedstawiona jest w rozdziale 3.2 Oświadczenia o ochronie danych: http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choices-oblig.

Zgodnie z naszą wiedzą LinkedIn nie wykorzystuje tych informacji do celów reklamowych. LinkedIn może udostępniać przedsiębiorstwom, które stosują wtyczki LinkedIn i podobne technologie, raporty ze  zgromadzonymi informacjami w celu umożliwienia im pomiaru ruchu na ich stronie wygenerowanego przez LinkedIn. Możecie Państwo nie wyrazić zgody na korzystanie z Państwa danych przez LinkedIn klikając tutaj: https://www.linkedin.com/settings/?=groups&modal=nsettings-offsite-privacy-management.

Xing-Sharebuttons

W naszej ofercie stosowany jest przycisk „XING Share-Button“. Podczas przeglądania strony internetowej z aktywowaną wtyczką poprzez przeglądarkę użytkownika powstaje krótkoterminowo połączenie z serwerami XING AG („XING“), które świadczą funkcję „XING Share-Button“ (w szczególności obliczanie / wskazywanie wartości licznika). Według naszej wiedzy XING nie gromadzi danych osobowych użytkownika o przeglądaniu niniejszej oferty. XING nie gromadzi w szczególności adresów IP. „XING Share-Button“ nie umożliwia również analizy zachowań w zakresie korzystania ze stron poprzez korzystanie z plików Cookies. Aktualne informacje dotyczące ochrony danych w zakresie „XING Share-Button“ oraz informacje dodatkowe udostępnione są użytkownikom na stronie internetowej: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection. 

Przycisk Google Plus

Nasza Strona Internetowa wykorzystuje "+1"- przycisk sieci społecznościowej Google Plus, prowadzonej przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dalej „Google“). Przycisk można rozpoznać po znaku „+1“. 

Jeśli odwiedzacie Państwo naszą Stronę Internetową z aktywowaną wtyczką posiadającą ten przycisk, Państwa przeglądarka tworzy bezpośrednie połączenie z serwerami Google. Treści przycisku „+1“ są przekazywane przez Google bezpośrednio do Państwa przeglądarki, a z niej na Stronę Internetową. W ten sposób informacja o tym, że odwiedziliście Państwo naszą Stronę Internetową przekazywana jest do Google.

Nie mamy żadnego wpływu na zakres i treść danych, jakie Google gromadzi za pomocą przycisku „+1“. Według informacji Google dane osobowe nie są gromadzone bez klikania na przycisk „+1“. Dane osobowe, w tym między innymi adres IP, są gromadzone, przetwarzane i zachowywane tylko w przypadku użytkowników Google+, którzy są zalogowani w Google, o ile wtyczka jest aktywowana. Nie wiemy jednak, jakie dokładnie dane są gromadzone. Jednakże poprzez korzystanie z wtyczek, na przykład kliknięcie na przycisk „+1“ lub pozostawienie komentarza, odpowiednie informacje są przekazywane bezpośrednio do Google i tam zachowywane. Informacje dotyczące celu i zakresu  gromadzenia danych oraz dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez Google jak również Państwa praw z tym związanych i możliwych ustawieniach w przeglądarkach w celu ochrony prywatności można znaleźć w Uwagach dotyczących ochrony danych dla przycisku „+1“ opracowanych przez Google: http://www.google.com/intl/pl/+/policy/+1button.html.

Jeśli jesteście Państwo użytkownikiem Google Plus i nie chcecie, by Google gromadził Państwa dane poprzez naszą Stronę Internetową i łączył je ewentualnie z Państwa danymi jako danymi użytkownika zachowanymi w Google Plus, to nie powinni Państwo aktywować wtyczki, lub przed aktywowaniem wtyczki muszą się Państwo wylogować z Google Plus.

(Re-)Targeting

W celu bardziej celowego dopasowania naszych działań w zakresie online marketingu na stronach internetowych naszych partnerów i w naszym newsletterze do Państwa potrzeb i interesów korzystamy z tak zwanych technologii retargetingu.

Newsletter

W celu dopasowania treści naszego newslettera do Państwa potrzeb wykorzystujemy pliki Cookies, które zachowują wybrane przez Państwa linki i ewentualnie je śledzą. W ten sposób otrzymujecie Państwo w przyszłości przede wszystkim informacje, które są zgodne z Państwa rzeczywistymi zainteresowaniami. Zgłaszając się do naszego newslettera wyrażają Państwo zgodę na taką procedurę. W każdej chwili możecie Państwo oczywiście odwołać swoją zgodę na śledzenie wybieranych przez Państwa linków w przyszłości.

Strony internetowe naszych partnerów

Dzięki stosowaniu plików Cookies możemy ponadto śledzić Państwa zachowania na naszej Stronie i stronach internetowych naszych partnerów. Pozwala nam to  dopasowywać naszą Stronę internetową, nasze produkty i reklamę do potrzeb naszych użytkowników i odpowiednio je indywidualizować. Gromadzenie i korzystanie z tych danych odbywa się co do zasady w spseudonimizowanej  formie. W każdej chwili możecie Państwo oczywiście zgłosić sprzeciw wobec takiego śledzenia Państwa zachowań w przyszłości. Możecie Państwo sami dokonać odpowiedniego ustawienia w swojej przeglądarce lub zwrócić się na adres podany w części dotyczącej usuwania i zaprzestania przetwarzania Państwa danych . 

Gromadzenie, analiza i wykorzystywanie pozostałych informacji

Google Analytics

Niniejsza Strona Internetowa wykorzystuje Google Analytics, internetowe narzędzie do analizy statystyk serwisów www  opracowane przez  Google Inc. (dalej „Google“). Google Analytics korzysta z tak zwanych plików „Cookies“, plików tekstowych, które przechowywane są na Państwa komputerze i pozwalają analizować korzystanie ze naszej Strony Internetowej przez Państwa. Informacje o korzystaniu przez Państwa ze Strony Internetowej powstałe dzięki plikowi Cookie są co do zasady przekazywane na serwer Google w USA i tam gromadzone. Aktywowaliśmy anonimizację adresów IP. Oznacza to, że Państwa adres IP na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej i innych państw z Europejskiego Obszaru Gospodarczego zostanie uprzednio skrócony przez Google. Tylko w wyjątkowych przypadkach na serwer Google w USA przekazywany będzie pełen adres IP, który zostanie dopiero tam skrócony. W ramach naszej umowy z Google, Google korzysta z tych informacji w celu przeprowadzenia analizy korzystania z naszej Strony Internetowej przez Państwa, sporządzania raportów dotyczących aktywności na Stronie Internetowej oraz świadczenia dodatkowych usług związanych z korzystaniem ze Strony Internetowej i korzystaniem z Internetu przez właścicieli stron internetowych. Adres IP przekazywany w ramach Google Analytics z Państwa przeglądarki nie będzie łączony z innymi danymi Google. Gromadzenie plików Cookies można zablokować za pomocą odpowiedniego ustawienia przeglądarek internetowych. Zwracamy jednak Państwa uwagę na fakt, że w takim przypadku nie będziecie mogli Państwo w pełni korzystać z wszystkich funkcji naszej Strony Internetowej. Ponadto możecie Państwo zablokować gromadzenie w Google danych stworzonych przez plik Cookie i dotyczących Państwa korzystania z naszej Strony Internetowej (włącznie z Państwa adresem IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając wtyczkę przeglądarki dostępną pod linkiem: (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl) i instalując ją na swoim komputerze.

Gromadzenie danych przez Google Analytics można zablokować klikając na poniższy link. Założony zostanie plik Opt-Out-Cookie, który zablokuje gromadzenie Państwa danych podczas odwiedzania naszej Strony Internetowej w przyszłości: Google Analytics Opt-out. Należy pamiętać, aby ponownie kliknąć na ten link, jeśli usunęli Państwo wszystkie pliki Cookies w swojej przeglądarce.

Szczegółowe informacje o warunkach korzystania z Google Analytics i ochronie danych można znaleźć pod: http://www.google.com/analytics/terms/pl.html lub https://www.google.pl/intl/pl/policies/

Mix Panel

Na naszej Stronie Internetowej wykorzystywane jest narządzie analityczne Mix Panel. Jest to narzędzie spółki Mixpanel Inc. (dalej Mixpanel), 405 Howard St., Floor 2, San Francisco, CA 94105. Narządzie protokołuje przeglądanie stron i aktywność na stronach internetowych. W tym celu dane z protokołu (np. dane o przeglądanej stronie, przebieg wyświetlenia strony, używane urządzenie, przybliżone miejsce i czas w celu pseudonimizowanej identyfikacji profilu użytkownika) są przekazywane do Mixpanel. Stosowane mogą być pliki Cookies. Szczegółowe informacje o wykorzystywaniu Państwa danych w Mixpanel przedstawione zostały w Uwagach o ochronie danych opracowanych przez Mixpanel.

Wykorzystujemy te dane w celu zrozumienia, jak nasi użytkownicy korzystają z naszej Strony Internetowej. Ponadto za pomocą analizy naszej Strony internetowej przeprowadzanej przez Mixpanel możemy ciągle ulepszać naszą Stronę i dbać o to, by była ona dla Państwa bardziej interesująca.

Jeśli nie życzycie sobie Państwo, by dane z protokołu dotyczące Państwa aktywności na naszej Stronie Internetowej były przekazywane do Mix Panel, możecie Państwo zablokować zapisywanie protokołów o Państwa aktywności poprzez tzw. „Opt-Out-Cookie“, który możecie Państwo aktywować tutaj. Należy pamiętać, aby ponownie kliknąć na ten link, jeśli usunęli Państwo wszystkie pliki Cookies w swojej przeglądarce.

SessionCam

Ponadto na naszej Stronie Internetowej korzystamy z narzędzia analitycznego „SessionCam“, którego właścicielem jest SessionCam Ltd, St Vedast House, St Vedast Street, Norwich NR1 1BT, Zjednoczone Królestwo. Za pomocą tego pliku Cookie zapisujemy ruchy myszy, Państwa kliknięcia i przewijanie w obrębie naszej Strony, aby zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej Strony Internetowej. Dzięki temu możemy stale ulepszać naszą Stronę Internetową i tworzyć ją w bardziej interesujący sposób.

Dane co do zasady są gromadzone anonimowo, nie można zatem przyporządkować ich Państwu osobiście. Szczegółowe informacje można znaleźć w Warunkach ochrony danych SessionCam.

Salesforce Marketing Cloud

W celu optymalizacji naszych działań marketingowych korzystamy z Marketing Cloud firmy salesforce.com EMEA Limited, village 9, floor 26 Salesforce Tower, 110 Bishopsgate, Londyn EC2N 4AY, Zjednoczone Królestwo. W związku z tym gromadzone, zachowywane i wykorzystywane są dane (dane o aktywności dotyczące naszych kanałów online pochodzące z e-maili, np. dane o przeglądanych stronach, przebieg wyświetlenia strony, używane urządzenie, przybliżone miejsce i czas w celu pseudonimizowanej identyfikacji profilu użytkownika), w celu dopasowania naszej oferty (produktów, Strony Internetowej, newslettera) do Państwa potrzeb. Z uwagi na fakt, że Salesforce jest przedsiębiorstwem międzynarodowym z siedzibą główną w USA nie można wykluczyć, że Państwa dane zostaną przekazane do USA. Korzystając z naszej Strony Internetowej wyrażają Państwo zgodę na korzystanie z Państwa danych w taki sposób.

W każdej chwili możecie Państwo odmówić zgody na gromadzenie, zachowywanie i korzystanie z Państwa danych w Salesforce Marketing Cloud w przyszłości.

Bezpieczny transfer danych

Dane osobowe przekazywane nam przez Państwa za pomocą Strony Internetowej są przekazywane z Państwa komputera za pomocą narzędzia szyfrującego SSL przez Internet do nas. Nikt nie może jednak zagwarantować absolutnej ochrony. Naszą Stronę Internetową i pozostałe systemy zabezpieczamy przed utratą, zniszczeniem, dostępem, zmianą lub rozpowszechnianiem przez osoby nieuprawnione stosując różnorakie środki techniczne i organizacyjne.

W przypadku pytań lub uwag dotyczących naszych Uwag o ochronie danych prosimy o kontakt pod adresem: datenschutz@schroders.com