Professional Investor

Wartość aktywów netto

123,8787 PLN

23-04-2018

up 0,1533

AUM (M) 5752,79

Wartość aktywów netto

541,8411 PLN

23-04-2018

down 0,4891

AUM (M) 1758,45

Wartość aktywów netto

63,7326 PLN

23-04-2018

down 0,4259

AUM (M) 6847,12

Miesięczna alokacja aktywów

03KWI 2018

Miesięczna alokacja aktywów: marzec 2018

Miesięczna alokacja aktywów

03KWI 2018

Miesięczna alokacja aktywów: marzec 2018

Comiesięczna aktualizacja ocen i analiz poszczególnych klas aktywów.

Czytaj więcej

Prognozy inwestycyjne

29MAR 2018

Infografika ekonomiczna: marzec 2018

Prognozy inwestycyjne

29MAR 2018

Infografika ekonomiczna: marzec 2018

Comiesięczna analiza i prognoza gospodarki światowej, rynków wschodzących oraz Europy.

Czytaj więcej

Prognozy inwestycyjne

09MAR 2018

Infografika ekonomiczna: luty 2018

Comiesięczna analiza i prognoza gospodarki światowej, rynków wschodzących oraz Europy.

Miesięczna alokacja aktywów

01MAR 2018

Miesięczna alokacja aktywów: luty 2018

Comiesięczna aktualizacja ocen i analiz poszczególnych klas aktywów.

Schroder ISF Global Gold

Efektywna dywersyfikacja portfela wykorzystująca potencjał wzrostu popytu na złoto

Dowiedz się więcej

Schroders Live

17STY 2018
11:00 - 45 minut

Schroders Live

04PAŹ 2017
11:00 - 45 minut

Zawiadamiamy o wystąpieniu opóźnienia publikacji kart jednostek uczestnictwa funduszu.