Udostępnij

Schroder ISF Global Gold

Schroder ISF Global Gold został stworzony z myślą o zapewnieniu wzrostu wartości kapitału w długim okresie poprzez inwestycje w złoto i inne metale szlachetne oraz instrumenty finansowe z nimi powiązane, a także w akcje spółek z sektorów powiązanych ze złotem i metalami szlachetnymi na świecie.

Dlaczego warto inwestować?

  • Bezpieczna przystań: złoto udowodniło, że jest w stanie utrzymywać swoją wartość w okresach niepewności zarówno finansowej, monetarnej, jak i politycznej.
  • Naturalne zabezpieczenie przed inflacją: ceny złota z reguły rosną wraz ze wzrostem kosztów życia.
  • Efektywna dywersyfikacja portfela: historyczne stopy zwrotu z inwestycji w złoto są ujemnie skorelowane z akcjami i innymi instrumentami finansowymi.
  • Potencjał zysku: zarówno złoto, jak i akcje spółek z branży złota oferują znaczny potencjał wzrostu wartości zainwestwanego kapitału.

Dane funduszu

Kod ISIN

LU1223082196

Kod Bloomberg

SCHGGAA:LX

Data uruchomienia funduszu

29.06.2016 r.

Benchmark

FTSE Gold Mines Index

Roczna opłata za zarządzanie

1,50%

Maksymalna opłata wstępna

5,00%

Opłaty bieżące (ostatnie dostępne)*

1,87%


Dokumenty

Fundusz w pigułce 

Karta funduszu

KIID

DODATKOWE INFORMACJE

 

Wszystkie informacje w powyższej tabeli dotyczą jednostek uczestnictwa typu akumulacyjnego A. Dalsze informacje o typach jednostek uczestnictwa znajdują się w prospekcie. Prosimy uwzględnić, iż opłaty bieżące (wg ostatnich dostępnych danych) znajdują się w KIID, jak również w Karcie funduszu.

* Zaprezentowana opłata bieżąca jest tylko szacunkiem z uwagi na fakt, iż fundusz nie posiada historii dostatecznie długiej do obliczenia jej wartości. Szczegółowe dane o opłatach bieżących będą prezentowane w rocznych sprawozdaniach finansowych funduszu.