Typ jednostek uczestnictwa
ISIN: LU1223084051
Waluta: PLN
22/11/2017

up 1,2333 (0,36%)

Schroder ISF Global Gold PLN Hedged

Cele inwestycyjne

Fundusz dąży do zapewnienia wzrostu wartości kapitału poprzez inwestycje w akcje spółek z sektora złota.

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich aktywów w akcje spółek z całego świata zaangażowanych w sektor złota. Będzie również inwestować bezpośrednio w akcje spółek powiązanych z innymi metalami szlachetnymi oraz pośrednio w złoto oraz inne metale szlachetne za pośrednictwem funduszy.Fundusz może utrzymywać do 40% swoich aktywów w środkach pieniężnych. Fundusz nie będzie bezpośrednio nabywać żadnych fizycznych towarów i surowców ani zawierać kontraktów związanych z fizycznymi towarami i surowcami.Fundusz może stosować instrumenty pochodne w celu zmniejszenia ryzyka lub bardziej efektywnego zarządzania funduszem.

Polityka dystrybucji zysków

W ramach klasy jednostek uczestnictwa następuje kumulacja bieżącego dochodu realizowanego na inwestycjach funduszu, co oznacza, że pozostaje on w funduszu a jego wartość znajduje odzwierciedlenie w cenie klasy jednostek uczestnictwa.

Wyniki historyczne ( 30/09/2017 )

Wyniki miesięczne % ( 30/09/2017 )

Wyświetl jako wykres Wyświetl jako wykres
Wyniki miesięczne
Schroder ISF Global Gold PLN Hedged A Acc
1 miesiąc -2,93
3 miesiące 6,25
6 miesięcy 2,67
Od początku roku 9,19
1 rok -11,40

Wyniki w ujęciu rocznym % ( 30/09/2017 )

Wyświetl jako wykres Wyświetl jako wykres
Wyniki w ujęciu rocznym
Schroder ISF Global Gold PLN Hedged A Acc
Od uruchomienia -8,73

Odrębne wyniki roczne na koniec kwartału % ( 30/09/2017 )

Wyświetl jako wykres Wyświetl jako wykres
Odrębne wyniki roczne na koniec kwartału
Schroder ISF Global Gold PLN Hedged A Acc
2017 -11,40

Przegląd

Klasa aktywówAkcje
Typ jednostek uczestnictwaA
Rodzaj dystrybucjiAcc
Waluta typu jednostki uczestnictwaPLN
Zarządzający funduszemJames Luke
Mark Lacey
Data uruchomienia funduszu29/06/2016
Data wprowadzenia typu jednostki uczestnictwa29/06/2016
Plan inwestycyjnySICAV
SiedzibaLuxembourg
Nazwa zakresu funduszySchroder ISF

Opłaty

Maksymalna opłata wstępna15,00 %
Opłata dystrybucyjna0,00 %
Opłaty bieżące1,87 %

1 Do 5.00% łącznej kwoty subskrypcji (ekwiwalent 5.26315% wartości aktywów netto)

Kody funduszu

ISINLU1223084051
SEDOLBZ01W90
BloombergSCHGGAP LX
CUSIPL8146V478
ReutersLU1223084051.LUF
Valoren32585579

Inne

Częstotliwość wycenyCodziennie
Koniec roku obrachunkowego39447