Typ jednostek uczestnictwa
ISIN: LU1223084051
Waluta: PLN
29/05/2017

up 0,7813 (0,23%)

Schroder ISF Global Gold PLN Hedged

Cele inwestycyjne

Fundusz dąży do zapewnienia wzrostu wartości kapitału poprzez inwestycje w akcje spółek z sektora złota.

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich aktywów w akcje spółek z całego świata zaangażowanych w sektor złota. Będzie również inwestować bezpośrednio w akcje spółek powiązanych z innymi metalami szlachetnymi oraz pośrednio w złoto oraz inne metale szlachetne za pośrednictwem funduszy.Fundusz może utrzymywać do 40% swoich aktywów w środkach pieniężnych. Fundusz nie będzie bezpośrednio nabywać żadnych fizycznych towarów i surowców ani zawierać kontraktów związanych z fizycznymi towarami i surowcami.Fundusz może stosować instrumenty pochodne w celu zmniejszenia ryzyka lub bardziej efektywnego zarządzania funduszem.

Polityka dystrybucji zysków

W ramach klasy jednostek uczestnictwa następuje kumulacja bieżącego dochodu realizowanego na inwestycjach funduszu, co oznacza, że pozostaje on w funduszu a jego wartość znajduje odzwierciedlenie w cenie klasy jednostek uczestnictwa.

Wyniki historyczne ( 31/03/2017 )

Wyniki miesięczne % ( 31/03/2017 )

Wyświetl jako wykres Wyświetl jako wykres
Wyniki miesięczne
Schroder ISF Global Gold PLN Hedged A Acc
1 miesiąc -1,23
3 miesiące 6,35
6 miesięcy -13,71
Od początku roku 6,35

Wyniki w ujęciu rocznym % ( )

Wyświetl jako wykres Wyświetl jako wykres
Wyniki w ujęciu rocznym
Schroder ISF Global Gold PLN Hedged A Acc

Przegląd

Klasa aktywówAkcje
Typ jednostek uczestnictwaA
Rodzaj dystrybucjiAcc
Waluta typu jednostki uczestnictwaPLN
Waluta podstawowa funduszuUSD
Zarządzający funduszemJames Luke
Mark Lacey
Data uruchomienia funduszu29/06/2016
Data wprowadzenia typu jednostki uczestnictwa29/06/2016
Plan inwestycyjnySICAV
SiedzibaLuxembourg
ZarządzającySchroder Investment Management Limited
Nazwa zakresu funduszySchroder ISF

Opłaty

Maksymalna opłata wstępna15,00 %
Opłata dystrybucyjna0,00 %
Opłaty bieżące1,87 %
Minimalna kwota nabyciaEUR/USD 1000
Minimalna kwota dodatkowego nabyciaEUR/USD 1000
Minimalna kwota środków na rejestrzeEUR/USD 1000

1 Do 5.00% łącznej kwoty subskrypcji (ekwiwalent 5.26315% wartości aktywów netto)

Kody funduszu

ISINLU1223084051
SEDOLBZ01W90
BloombergSCHGGAP LX
CUSIPL8146V478
ReutersLU1223084051.LUF
Valoren32585579

Inne

Czas transakcji13:00
Strefa czasowa transakcjiCET
Częstotliwość wycenyCodziennie
Koniec roku obrachunkowego39447