Клас акции
ISIN: LU0133705839
Ccy: USD
13/12/2018

up 0.0213 (0.08%)

Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return USD

Morningstar: Morningstar rating: 2 stars

Инвестиционни цели

Фондът има за цел да осигури абсолютна възвръщаемост от нарастване на капитала и доходите, като инвестира в облигации на развиващи се пазари.
Абсолютна възвръщаемост означава, че фондът се стреми да осигури положителна възвръщаемост за 12-месечен период при всякакви пазарни условия, но това не може да бъде гарантирано и капиталът ви е изложен на риск.

Инвестиционна политика

Фондът инвестира поне две трети от активите си в облигации, валута и инструменти на паричния пазар на развиващи се пазари. Облигациите се емитират от правителства, правителствени агенции и компании. Фондът може да държи и парични средства.
В стремежа си да осигури абсолютна възвръщаемост, фондът може да държи до 40% от активите си в парични средства и инструменти на паричния пазар на развити пазари.
Фондът може да инвестира над 50% от активите си в облигации с кредитен рейтинг под инвестиционния (измерен по Standard & Poor's или друг равностоен рейтинг на други агенции за кредитен рейтинг).
Фондът може да използва деривати с цел постигане на инвестиционни печалби, намаляване на риска или по-ефективно управление на фонда.

Правила за разпределение

Този клас акции акумулира приходи, получени от инвестициите на фонда, което означава, че се съхраняват във фонда и стойността им се отразява в цената на класа акции.

История на представянето ( 30/11/2018 )

Дневно представяне % ( 13/12/2018 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Дневно представяне
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return USD A1 Acc
За месеца към днешна дата -0.27
1 месец 0.42
3 месеца 0.99
6 месеца -2.24
1 year -3.89
3 години 7.93
5 години -0.86

Месечно представяне % ( 30/11/2018 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Месечно представяне
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return USD A1 Acc
1 месец 0.59
3 месеца 1.08
6 месеца -2.62
За годината към днешна дата -4.95
1 year -3.98
3 години 7.63
5 години -0.44

Представяне на годишна база % ( 30/11/2018 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне на годишна база
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return USD A1 Acc
2 year 0.71
3 години 2.48
4 години -0.31
5 години -0.09
Since launch 5.08

Представяне за календарна година % ( 31/12/2017 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне за календарна година
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return USD A1 Acc
1 year 6.12
2 year 7.38
3 години -6.92
4 години -1.59
5 години -1.37

Дискретно представяне на годишна база в края на тримесечието % ( 30/09/2018 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Дискретно представяне на годишна база в края на тримесечието
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return USD A1 Acc
2018 -5.73
2017 3.23
2016 8.54
2015 -6.92
2014 0.04

Общ преглед

Клас на активаAlternatives
Клас акцииA1
Distribution TypeAcc
Валута на класа акцииUSD
Управител(и) на фондаAbdallah Guezour
Общо размер на фонда (милиони) 5,050.34
Дата на стартиране на фонда29/08/1997
Дата на стартиране на клас акции31/08/2001
Инвестиционна схемаSICAV
СедалищеLuxembourg
Име на обхват на фондSchroder ISF

Разходи

Такси за записване12.00 %
Такса за разпределение0.50 %
Текущи такси2.26 %

1 До 2.00% от общия размер на инвестицията (еквивалентно на 2.04081% от НСА)

Кодове за фондове

ISINLU0133705839
SEDOLB01FC74
BloombergSCHEDA1 LX
CUSIPL8146B456
ReutersLU0133705839.LUF
Valoren1365417

Рейтинги

MorningstarMorningstar rating: 2 stars

Други

Честота на ценообразуванеДневно
Край на фискалната година31 Dec