Клас акции
ISIN: LU0133707454
Ccy: EUR
15/02/2019

down -0.0092 (-0.09%)

Schroder ISF EURO Government Bond EUR

Morningstar: Morningstar rating: 3 stars

Инвестиционни цели

Фондът има за цел да осигури доход и нарастване на капитала, като инвестира в облигации, издадени от правителства от Еврозоната.

Инвестиционна политика

Фондът инвестира поне две трети от активите си в облигации с кредитен рейтинг, равен на или по-нисък от инвестиционния (измерен по Standard & Poor's или друг равностоен рейтинг на други агенции за кредитен рейтинг за облигации с кредитен рейтинг и подразбиращи се рейтинги на Schroders за облигации без кредитен рейтинг), издадени от правителства на държави, чиято валута е евро.
Фондът може да използва деривати с цел постигане на инвестиционни печалби, намаляване на риска или по-ефективно управление на фонда. Фондът може да държи и парични средства.

Правила за разпределение

Този клас акции акумулира приходи, получени от инвестициите на фонда, което означава, че се съхраняват във фонда и стойността им се отразява в цената на класа акции.

История на представянето ( 31/01/2019 )

Дневно представяне % ( 15/02/2019 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Дневно представяне
Schroder ISF EURO Government Bond EUR A1 Acc
За месеца към днешна дата -0.21
1 месец 0.67
3 месеца 2.36
6 месеца 1.28
1 year 0.92
3 години 0.31
5 години 12.30

Месечно представяне % ( 31/01/2019 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Месечно представяне
Schroder ISF EURO Government Bond EUR A1 Acc Bank of America Merrill Lynch EMU Direct Government Index
1 месец 1.19
3 месеца 2.18
6 месеца 1.06
За годината към днешна дата 1.19
1 year 0.67
3 години 0.34
5 години 12.78

Представяне на годишна база % ( 31/01/2019 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне на годишна база
Schroder ISF EURO Government Bond EUR A1 Acc Bank of America Merrill Lynch EMU Direct Government Index
2 year 0.97
3 години 0.11
4 години 0.27
5 години 2.43
Since launch 4.18 5.67

Представяне за календарна година % ( 31/12/2018 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне за календарна година
Schroder ISF EURO Government Bond EUR A1 Acc Bank of America Merrill Lynch EMU Direct Government Index
1 year -0.54
2 year -0.91
3 години 2.32
4 години 0.86
5 години 11.80

Дискретно представяне на годишна база в края на тримесечието % ( 31/12/2018 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Дискретно представяне на годишна база в края на тримесечието
Schroder ISF EURO Government Bond EUR A1 Acc Bank of America Merrill Lynch EMU Direct Government Index
2018 -0.54
2017 -0.91
2016 2.32
2015 0.86
2014 11.80

Общ преглед

Клас на активаFixed Income
Клас акцииA1
Distribution TypeAcc
Валута на класа акцииEUR
Управител(и) на фондаGrainger,Jolly,Global Multi-Sector Team
Общо размер на фонда (милиони) 824.76
Дата на стартиране на фонда13/09/1994
Дата на стартиране на клас акции31/05/2002
БенчмаркBank of America Merrill Lynch EMU Direct Government Index
Инвестиционна схемаSICAV
СедалищеLuxembourg
Име на обхват на фондSchroder ISF

Разходи

Такси за записване12.00 %
Такса за разпределение0.50 %
Текущи такси1.15 %

1 До 2.00% от общия размер на инвестицията (еквивалентно на 2.04081% от НСА)

Кодове за фондове

ISINLU0133707454
SEDOLB01FCF2
BloombergSCHIBA1 LX
CUSIPL8146B530
ReutersLU0133707454.LUF
Valoren1365438

Рейтинги

MorningstarMorningstar rating: 3 stars

Други

Честота на ценообразуванеДневно
Край на фискалната година31 Dec