Клас акции
ISIN: LU0133710243
Ccy: EUR
13/12/2018

up 0.0583 (0.17%)

Schroder ISF European Smaller Companies EUR

Morningstar: Morningstar rating: 2 stars

Инвестиционни цели

Фондът има за цел да осигури нарастване на капитала, като инвестира в дялови ценни книжа на малки компании от Европа.

Инвестиционна политика

Фондът инвестира най-малко две трети от активите си в дялови ценни книжа на малки европейски компании. Това са компании, за които към момента на покупката се счита, че са в долните 30% по пазарна капитализация на европейския пазар на ценни книжа.
По-малките компании предлагат на инвеститорите експозиция на някои растящи ниши, които често не могат да бъдат достъпни чрез големи компании. Освен това при тях има тенденция на по-бързо нарастване, отколкото при по-големите фирми.
Нашият инвестиционен подход се концентрира върху подбора на акции, което означава, че ние се фокусираме върху способността на всяка компания да създава стойност за акционерите, вместо да се опитваме да предскажем какво ще се случи в по-широката икономическа среда.
Фондът може да използва деривати с цел постигане на инвестиционни печалби, намаляване на риска или по-ефективно управление на фонда. Фондът може да държи и парични средства.

Правила за разпределение

Този клас акции акумулира приходи, получени от инвестициите на фонда, което означава, че се съхраняват във фонда и стойността им се отразява в цената на класа акции.

История на представянето ( 30/11/2018 )

Дневно представяне % ( 13/12/2018 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Дневно представяне
Schroder ISF European Smaller Companies EUR A1 Acc
За месеца към днешна дата -5.86
1 месец -9.01
3 месеца -18.61
6 месеца -23.68
1 year -20.31
3 години -0.07
5 години 24.17

Месечно представяне % ( 30/11/2018 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Месечно представяне
Schroder ISF European Smaller Companies EUR A1 Acc Euromoney Smaller European Companies TR
1 месец -4.17 -2.38
3 месеца -15.14 -10.27
6 месеца -17.41 -10.61
За годината към днешна дата -16.48 -8.38
1 year -14.48 -6.35
3 години 2.24 8.67
5 години 28.97 44.24

Представяне на годишна база % ( 30/11/2018 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне на годишна база
Schroder ISF European Smaller Companies EUR A1 Acc Euromoney Smaller European Companies TR
2 year 2.31 6.59
3 години 0.74 2.81
4 години 5.98 8.09
5 години 5.21 7.59
Since launch 8.30 9.12

Представяне за календарна година % ( 31/12/2017 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне за календарна година
Schroder ISF European Smaller Companies EUR A1 Acc Euromoney Smaller European Companies TR
1 year 20.30 17.69
2 year 2.57 2.81
3 години 20.91 21.76
4 години 1.36 5.13
5 години 37.45 32.19

Дискретно представяне на годишна база в края на тримесечието % ( 30/09/2018 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Дискретно представяне на годишна база в края на тримесечието
Schroder ISF European Smaller Companies EUR A1 Acc Euromoney Smaller European Companies TR
2018 -2.64 2.66
2017 24.95 20.81
2016 3.26 5.97
2015 13.89 14.17
2014 12.03 12.98

Общ преглед

Клас на активаEquities
Клас акцииA1
Distribution TypeAcc
Валута на класа акцииEUR
Управител(и) на фондаAndrew Brough
Andrew Lynch
Общо размер на фонда (милиони) 245.13
Дата на стартиране на фонда07/10/1994
Дата на стартиране на клас акции31/08/2001
БенчмаркEuromoney Smaller European Companies TR
Инвестиционна схемаSICAV
СедалищеLuxembourg
Име на обхват на фондSchroder ISF

Разходи

Такси за записване14.00 %
Такса за разпределение0.50 %
Текущи такси2.36 %

1 До 4.00% от общия размер на инвестицията (еквивалентно на 4.16667% от НСА)

Кодове за фондове

ISINLU0133710243
SEDOLB01FCJ6
BloombergSCHECA1 LX
CUSIPL8146B613
ReutersLU0133710243.LUF
Valoren1365539

Рейтинги

MorningstarMorningstar rating: 2 stars

Други

Честота на ценообразуванеДневно
Край на фискалната година31 Dec