Клас акции
ISIN: LU0135992468
Ccy: USD
13/12/2018

up 0.0279 (0.03%)

Schroder ISF US Dollar Liquidity USD

Morningstar: Morningstar rating: 1 stars

Инвестиционни цели

Фондът има за цел да смекчи загубите от свиващи се пазари, както и да осигури доход чрез инвестиране в краткосрочни облигации, деноминирани в щатски долари. Смекчаването на загуби не може да бъде гарантирано.

Инвестиционна политика

Фондът инвестира в краткосрочни облигации, които са деноминирани в щатски долари.
Фондът има среден падеж, който няма да надвишава 12 месеца. Това означава, че средно оставащият живот на облигациите, държани във фонда, ще бъде по-малко от 12 месеца.
Фондът инвестира в облигации с кредитен рейтинг A- и по-висок към момента на покупка (измерен по Standard & Poor's или друг равностоен рейтинг на други агенции за кредитен рейтинг).
Фондът инвестира в ценни книжа с фиксиран доход, които са с близък падеж. Това е предназначено да бъде краткосрочна инвестиция за инвеститори, които се стремят да ограничат загубите на свиващи се пазари. Това не е дългосрочна инвестиция.
Фондът може да използва деривати с цел постигане на инвестиционни печалби, намаляване на риска или по-ефективно управление на фонда. Фондът може да държи парични средства.

Правила за разпределение

Този клас акции акумулира приходи, получени от инвестициите на фонда, което означава, че се съхраняват във фонда и стойността им се отразява в цената на класа акции.

История на представянето ( 30/11/2018 )

Дневно представяне % ( 13/12/2018 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Дневно представяне
Schroder ISF US Dollar Liquidity USD A1 Acc
За месеца към днешна дата 0.03
1 месец 0.14
3 месеца 0.45
6 месеца 0.93
1 year 1.62
3 години 2.59
5 години 2.61

Месечно представяне % ( 30/11/2018 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Месечно представяне
Schroder ISF US Dollar Liquidity USD A1 Acc USD LIBOR 3 Months
1 месец 0.18 0.22
3 месеца 0.46 0.62
6 месеца 0.96 1.22
За годината към днешна дата 1.55 2.11
1 year 1.62 2.24
3 години 2.54 4.24
5 години 2.56 4.80

Представяне на годишна база % ( 30/11/2018 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне на годишна база
Schroder ISF US Dollar Liquidity USD A1 Acc USD LIBOR 3 Months
2 year 1.13 1.73
3 години 0.84 1.40
4 години 0.63 1.10
5 години 0.51 0.94
Since launch 0.23 1.59

Представяне за календарна година % ( 31/12/2017 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне за календарна година
Schroder ISF US Dollar Liquidity USD A1 Acc USD LIBOR 3 Months
1 year 0.68 1.28
2 year 0.29 0.75
3 години 0.05 0.32
4 години -0.01 0.24
5 години -0.14 0.27

Дискретно представяне на годишна база в края на тримесечието % ( 30/09/2018 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Дискретно представяне на годишна база в края на тримесечието
Schroder ISF US Dollar Liquidity USD A1 Acc USD LIBOR 3 Months
2018 1.36 2.04
2017 0.55 1.14
2016 0.23 0.63
2015 0.05 0.28
2014 -0.01 0.24

Общ преглед

Клас на активаFixed Income
Клас акцииA1
Distribution TypeAcc
Валута на класа акцииUSD
Управител(и) на фондаNeil Sutherland
Общо размер на фонда (милиони) 661.73
Дата на стартиране на фонда21/09/2001
Дата на стартиране на клас акции21/09/2001
БенчмаркUSD LIBOR 3 Months
Инвестиционна схемаSICAV
СедалищеLuxembourg
Име на обхват на фондSchroder ISF

Разходи

Такси за записване10.00 %
Такса за разпределение0.00 %
Текущи такси0.29 %

1 До 0.00% от общия размер на инвестицията (еквивалентно на 0.00% от НСА)

Кодове за фондове

ISINLU0135992468
SEDOL7300844
BloombergSISULA1 LX
CUSIPL8146C587
ReutersLU0135992468.LUF
Valoren1367082

Рейтинги

MorningstarMorningstar rating: 1 stars

Други

Честота на ценообразуванеДневно
Край на фискалната година31 Dec