Клас акции
ISIN: LU0186875935
Ccy: EUR
15/02/2019

up 0.0505 (0.20%)

Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged

Morningstar: Morningstar rating: 1 stars

Инвестиционни цели

Фондът има за цел да осигури абсолютна възвръщаемост от нарастване на капитала и доходите, като инвестира в облигации на развиващи се пазари.
Абсолютна възвръщаемост означава, че фондът се стреми да осигури положителна възвръщаемост за 12-месечен период при всякакви пазарни условия, но това не може да бъде гарантирано и капиталът ви е изложен на риск.

Инвестиционна политика

Фондът инвестира поне две трети от активите си в облигации, валута и инструменти на паричния пазар на развиващи се пазари. Облигациите се емитират от правителства, правителствени агенции и компании. Фондът може да държи и парични средства.
В стремежа си да осигури абсолютна възвръщаемост, фондът може да държи до 40% от активите си в парични средства и инструменти на паричния пазар на развити пазари.
Фондът може да инвестира над 50% от активите си в облигации с кредитен рейтинг под инвестиционния (измерен по Standard & Poor's или друг равностоен рейтинг на други агенции за кредитен рейтинг).
Фондът може да използва деривати с цел постигане на инвестиционни печалби, намаляване на риска или по-ефективно управление на фонда.

Правила за разпределение

Този клас акции акумулира приходи, получени от инвестициите на фонда, което означава, че се съхраняват във фонда и стойността им се отразява в цената на класа акции.

История на представянето ( 31/01/2019 )

Дневно представяне % ( 15/02/2019 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Дневно представяне
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged A1 Acc
За месеца към днешна дата -1.78
1 месец -0.80
3 месеца 0.84
6 месеца -0.06
1 year -9.19
3 години 1.30
5 години -6.77

Месечно представяне % ( 31/01/2019 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Месечно представяне
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged A1 Acc
1 месец 2.17
3 месеца 2.57
6 месеца -0.74
За годината към днешна дата 2.17
1 year -7.99
3 години 3.66
5 години -4.71

Представяне на годишна база % ( 31/01/2019 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне на годишна база
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged A1 Acc
2 year -1.33
3 години 1.20
4 години -1.25
5 години -0.96
Since launch 4.30

Представяне за календарна година % ( 31/12/2018 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне за календарна година
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged A1 Acc
1 year -7.34
2 year 3.98
3 години 5.60
4 години -7.49
5 години -1.62

Дискретно представяне на годишна база в края на тримесечието % ( 31/12/2018 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Дискретно представяне на годишна база в края на тримесечието
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged A1 Acc
2018 -7.34
2017 3.98
2016 5.60
2015 -7.49
2014 -1.62

Общ преглед

Клас на активаAlternatives
Клас акцииA1
Distribution TypeAcc
Валута на класа акцииEUR
Управител(и) на фондаAbdallah Guezour
Общо размер на фонда (милиони) 5,229.95
Дата на стартиране на фонда29/08/1997
Дата на стартиране на клас акции05/03/2004
Инвестиционна схемаSICAV
СедалищеLuxembourg
Име на обхват на фондSchroder ISF

Разходи

Такси за записване12.00 %
Такса за разпределение0.50 %
Текущи такси2.26 %

1 До 2.00% от общия размер на инвестицията (еквивалентно на 2.04081% от НСА)

Кодове за фондове

ISINLU0186875935
SEDOL7792292
BloombergSCHEDEU LX
CUSIPL8145T722
ReutersLU0186875935.LUF
Valoren1848782

Рейтинги

MorningstarMorningstar rating: 1 stars

Други

Честота на ценообразуванеДневно
Край на фискалната година31 Dec