Клас акции
ISIN: LU0557291076
Ccy: EUR
13/12/2018

up 1.0077 (0.60%)

Schroder ISF Global Sustainable Growth EUR Hedged

Инвестиционни цели

Фондът има за цел да осигури нарастване на капитала, като инвестира в дялови ценни книжа на компании в цял свят, които отговарят на критериите за устойчивост на мениджъра.

Инвестиционна политика

Фондът инвестира най-малко две трети от активите си в дялови ценни книжа на компании в цял свят. Мениджърът счита, че компаниите, демонстриращи характеристики на положителна устойчивост, такива като управление на бизнеса в дългосрочен план, компаниите, приемащи своята отговорност към своите клиенти, служители и доставчици и грижещи се за околната среда, са в по-добра позиция да поддържат своя растеж и възвръщаемост за дълъг период от време. Освен това, мениджърът счита, че когато е в съчетание с други движещи сили на растеж, това може да доведе до по-силно нарастване на приходите, което често се подценява от пазара. Фондът може да използва деривативи с цел намаляване на риска или по-ефективно управление на фонда. Фондът може да държи и парични средства.

Правила за разпределение

Този клас акции акумулира приходи, получени от инвестициите на фонда, което означава, че се съхраняват във фонда и стойността им се отразява в цената на класа акции.

История на представянето ( 30/11/2018 )

Дневно представяне % ( 13/12/2018 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Дневно представяне
Schroder ISF Global Sustainable Growth EUR Hedged A Acc
За месеца към днешна дата -1.43
1 месец 0.34
3 месеца -6.23
6 месеца -5.73
1 year -0.20
3 години 23.48
5 години 27.23

Месечно представяне % ( 30/11/2018 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Месечно представяне
Schroder ISF Global Sustainable Growth EUR Hedged A Acc MSCI AC World TR Net EUR Hedged
1 месец 2.92 1.17
3 месеца -6.36 -5.82
6 месеца -2.54 -2.45
За годината към днешна дата -0.15 -2.60
1 year 0.90 -1.55
3 години 21.96 20.73
5 години 25.37 37.09

Представяне на годишна база % ( 30/11/2018 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне на годишна база
Schroder ISF Global Sustainable Growth EUR Hedged A Acc MSCI AC World TR Net EUR Hedged
2 year 12.47 8.34
3 години 6.84 6.47
4 години 5.29 5.26
5 години 4.62 6.51
Since launch 6.95 8.11

Представяне за календарна година % ( 31/12/2017 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне за календарна година
Schroder ISF Global Sustainable Growth EUR Hedged A Acc MSCI AC World TR Net EUR Hedged
1 year 26.19
2 year -2.07
3 години 1.43
4 години -0.56
5 години 24.63

Дискретно представяне на годишна база в края на тримесечието % ( 30/09/2018 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Дискретно представяне на годишна база в края на тримесечието
Schroder ISF Global Sustainable Growth EUR Hedged A Acc MSCI AC World TR Net EUR Hedged
2018 10.38 8.82
2017 17.92 16.47
2016 7.76 9.59
2015 -3.16 -2.22
2014 6.93 13.84

Общ преглед

Клас на активаEquities
Клас акцииA
Distribution TypeAcc
Валута на класа акцииEUR
Управител(и) на фондаKatherine Davidson
Charles Somers
Общо размер на фонда (милиони) 91.03
Дата на стартиране на фонда23/11/2010
Дата на стартиране на клас акции23/11/2010
БенчмаркMSCI AC World TR Net EUR Hedged
Инвестиционна схемаSICAV
СедалищеLuxembourg
Име на обхват на фондSchroder ISF

Разходи

Такси за записване15.00 %
Такса за разпределение0.00 %
Текущи такси1.89 %

1 До 5.00% от общия размер на инвестицията (еквивалентно на 5.26315% от НСА)

Кодове за фондове

ISINLU0557291076
SEDOLB5L8XY2
BloombergSGDWEHA LX
CUSIPL8146N427
ReutersLU0557291076.LUF
Valoren11980290

Други

Честота на ценообразуванеДневно
Край на фискалната година31 Dec