Клас акции
ISIN: LU0557291076
Ccy: EUR
19/02/2019

down -0.5056 (-0.29%)

Schroder ISF Global Sustainable Growth EUR Hedged

Инвестиционни цели

Фондът има за цел да осигури нарастване на капитала, като инвестира в дялови ценни книжа на компании в цял свят, които отговарят на критериите за устойчивост на мениджъра.

Инвестиционна политика

Фондът инвестира най-малко две трети от активите си в дялови ценни книжа на компании в цял свят. Мениджърът счита, че компаниите, демонстриращи характеристики на положителна устойчивост, такива като управление на бизнеса в дългосрочен план, компаниите, приемащи своята отговорност към своите клиенти, служители и доставчици и грижещи се за околната среда, са в по-добра позиция да поддържат своя растеж и възвръщаемост за дълъг период от време. Освен това, мениджърът счита, че когато е в съчетание с други движещи сили на растеж, това може да доведе до по-силно нарастване на приходите, което често се подценява от пазара. Фондът може да използва деривативи с цел намаляване на риска или по-ефективно управление на фонда. Фондът може да държи и парични средства.

Правила за разпределение

Този клас акции акумулира приходи, получени от инвестициите на фонда, което означава, че се съхраняват във фонда и стойността им се отразява в цената на класа акции.

История на представянето ( 31/01/2019 )

Дневно представяне % ( 19/02/2019 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Дневно представяне
Schroder ISF Global Sustainable Growth EUR Hedged A Acc
За месеца към днешна дата 1.57
1 месец 2.97
3 месеца 2.58
6 месеца -1.53
1 year -0.61
3 години 37.87
5 години 28.96

Месечно представяне % ( 31/01/2019 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Месечно представяне
Schroder ISF Global Sustainable Growth EUR Hedged A Acc MSCI AC World TR Net EUR Hedged
1 месец 6.35 7.05
3 месеца 2.90 0.24
6 месеца -4.10 -5.81
За годината към днешна дата 6.35 7.05
1 year -5.65 -7.08
3 години 35.44 29.23
5 години 31.94 38.37

Представяне на годишна база % ( 31/01/2019 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне на годишна база
Schroder ISF Global Sustainable Growth EUR Hedged A Acc MSCI AC World TR Net EUR Hedged
2 year 10.15 5.87
3 години 10.61 8.90
4 години 6.08 5.44
5 години 5.70 6.71
Since launch 6.80 7.81

Представяне за календарна година % ( 31/12/2018 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне за календарна година
Schroder ISF Global Sustainable Growth EUR Hedged A Acc MSCI AC World TR Net EUR Hedged
1 year -6.13 -9.85
2 year 26.19 17.76
3 години -2.07 7.51
4 години 1.43 0.63
5 години -0.56 8.64

Дискретно представяне на годишна база в края на тримесечието % ( 31/12/2018 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Дискретно представяне на годишна база в края на тримесечието
Schroder ISF Global Sustainable Growth EUR Hedged A Acc MSCI AC World TR Net EUR Hedged
2018 -6.13 -9.85
2017 26.19 17.76
2016 -2.07 7.51
2015 1.43 0.63
2014 -0.56 8.64

Общ преглед

Клас на активаEquities
Клас акцииA
Distribution TypeAcc
Валута на класа акцииEUR
Управител(и) на фондаKatherine Davidson
Charles Somers
Общо размер на фонда (милиони) 102.79
Дата на стартиране на фонда23/11/2010
Дата на стартиране на клас акции23/11/2010
БенчмаркMSCI AC World TR Net EUR Hedged
Инвестиционна схемаSICAV
СедалищеLuxembourg
Име на обхват на фондSchroder ISF

Разходи

Такси за записване15.00 %
Такса за разпределение0.00 %
Текущи такси1.89 %

1 До 5.00% от общия размер на инвестицията (еквивалентно на 5.26315% от НСА)

Кодове за фондове

ISINLU0557291076
SEDOLB5L8XY2
BloombergSGDWEHA LX
CUSIPL8146N427
ReutersLU0557291076.LUF
Valoren11980290

Други

Честота на ценообразуванеДневно
Край на фискалната година31 Dec