Клас акции
ISIN: LU0591897516
Ccy: EUR
13/12/2018

down -0.4381 (-0.28%)

Schroder ISF European Alpha Focus EUR

Инвестиционни цели

Фондът има за цел да осигури нарастване на капитала, като инвестира в дялови и свързани с дялово участие ценни книжа на европейски компании.

Инвестиционна политика

Фондът инвестира най-малко 75% от активите си в концентриран набор от дялови ценни книжа на компании, които са учредени в Европейското икономическо пространство.
Фондът има за цел да генерира нарастване на капитала чрез изграждане на концентриран портфейл от „най-добрите идеи“. Фондът обикновено ще държи до 35 компании.
Фондът може да използва деривативи с цел постигане на инвестиционни печалби, намаляване на риска или по-ефективно управление на фонда. Фондът може да държи и парични средства.

Правила за разпределение

Този клас акции акумулира приходи, получени от инвестициите на фонда, което означава, че се съхраняват във фонда и стойността им се отразява в цената на класа акции.

История на представянето ( 30/11/2018 )

Дневно представяне % ( 13/12/2018 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Дневно представяне
Schroder ISF European Alpha Focus EUR A Acc
За месеца към днешна дата -4.15
1 месец -4.20
3 месеца -7.89
6 месеца -14.63
1 year -11.17
3 години 18.08
5 години 25.21

Месечно представяне % ( 30/11/2018 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Месечно представяне
Schroder ISF European Alpha Focus EUR A Acc MSCI Europe Net TR
1 месец -1.54 -0.86
3 месеца -6.88 -5.63
6 месеца -10.11 -5.54
За годината към днешна дата -7.14 -5.34
1 year -7.43 -4.59
3 години 14.69 1.40
5 години 25.73 25.04

Представяне на годишна база % ( 30/11/2018 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне на годишна база
Schroder ISF European Alpha Focus EUR A Acc MSCI Europe Net TR
2 year 9.23 5.10
3 години 4.67 0.46
4 години 4.38 3.37
5 години 4.68 4.57
Since launch 6.30 5.80

Представяне за календарна година % ( 31/12/2017 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне за календарна година
Schroder ISF European Alpha Focus EUR A Acc MSCI Europe Net TR
1 year 20.06 10.24
2 year 8.05 2.58
3 години -0.84 8.22
4 години 3.14 6.84
5 години 25.37 19.82

Дискретно представяне на годишна база в края на тримесечието % ( 30/09/2018 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Дискретно представяне на годишна база в края на тримесечието
Schroder ISF European Alpha Focus EUR A Acc MSCI Europe Net TR
2018 -1.28 1.47
2017 32.03 16.26
2016 -1.11 1.80
2015 -1.79 2.61
2014 11.79 13.39

Общ преглед

Клас на активаEquities
Клас акцииA
Distribution TypeAcc
Валута на класа акцииEUR
Управител(и) на фондаJames Sym
James Rutland
Общо размер на фонда (милиони) 120.82
Дата на стартиране на фонда03/03/2011
Дата на стартиране на клас акции03/03/2011
БенчмаркMSCI Europe Net TR
Инвестиционна схемаSICAV
СедалищеLuxembourg
Име на обхват на фондSchroder ISF

Разходи

Такси за записване15.00 %
Такса за разпределение0.00 %
Такса за постигнат резултат10.00 %
Текущи такси1.98 %

1 До 5.00% от общия размер на инвестицията (еквивалентно на 5.26315% от НСА)

Кодове за фондове

ISINLU0591897516
SEDOLB44VX96
BloombergSEUEQFA LX
CUSIPL8146N732
ReutersLU0591897516.LUF
Valoren12473575

Други

Честота на ценообразуванеДневно
Край на фискалната година31 Dec