Клас акции
ISIN: LU0592039324
Ccy: EUR
13/12/2018

up 0.2639 (0.23%)

Schroder ISF Global High Income Bond EUR Hedged

Инвестиционни цели

Фондът има за цел да осигури доход и нарастване на капитала, като инвестира в облигации, издадени от правителства, правителствени агенции, наднационални компании и компании в целия свят.

Инвестиционна политика

Фондът инвестира поне две трети от активите си в облигации, емитирани от правителства, правителствени агенции и компании по цял свят в различни валути. Фондът се стреми да генерира устойчив доход от инвестиции в държавни облигации на възникващите пазари, корпоративни облигации на възникващите пазари и корпоративни облигации с висока доходност на развитите пазари.
Фондът може да инвестира над 50% от активите си в облигации с кредитен рейтинг под инвестиционния (измерен по Standard & Poor's или друг равностоен рейтинг на други агенции за кредитен рейтинг за облигациите с кредитен рейтинг и подразбиращи се рейтинги на Schroders за облигациите без кредитен рейтинг).
Мениджърът също така активно управлява валутни позиции, за да осигури допълнителен източник на възвръщаемост. Фондът може да инвестира до 20% от активите си в обезпечени с активи ценни книжа и обезпечени с ипотека ценни книжа. Фондът може да инвестира до 10% от активите си в условни конвертируеми облигации.
Фондът може да използва деривати с цел постигане на инвестиционни печалби, намаляване на риска или по-ефективно управление на фонда. Фондът може да използва ливъридж и да заема къси позиции. Фондът може да държи и парични средства.

Правила за разпределение

Този клас акции акумулира приходи, получени от инвестициите на фонда, което означава, че се съхраняват във фонда и стойността им се отразява в цената на класа акции.

История на представянето ( 30/11/2018 )

Дневно представяне % ( 13/12/2018 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Дневно представяне
Schroder ISF Global High Income Bond EUR Hedged A Acc
За месеца към днешна дата 0.27
1 месец -2.12
3 месеца -1.89
6 месеца -4.85
1 year -8.98
3 години 14.13
5 години 5.86

Месечно представяне % ( 30/11/2018 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Месечно представяне
Schroder ISF Global High Income Bond EUR Hedged A Acc Global High Income Bond Composite Benchmark (EUR Hedged)*
1 месец -2.11 0.21
3 месеца -1.88 0.10
6 месеца -6.20 -2.87
За годината към днешна дата -9.73 -6.57
1 year -8.88 -5.78
3 години 10.79 10.71
5 години 5.80 4.69

Представяне на годишна база % ( 30/11/2018 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне на годишна база
Schroder ISF Global High Income Bond EUR Hedged A Acc Global High Income Bond Composite Benchmark (EUR Hedged)*
2 year 0.81 1.84
3 години 3.47 3.45
4 години 0.80 0.53
5 години 1.13 0.92
Since launch 1.72 2.93

Представяне за календарна година % ( 31/12/2017 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне за календарна година
Schroder ISF Global High Income Bond EUR Hedged A Acc Global High Income Bond Composite Benchmark (EUR Hedged)*
1 year 10.06 9.50
2 year 15.34 10.46
3 години -6.90 -6.00
4 години -1.70 -1.62
5 години 0.28 0.29

Дискретно представяне на годишна база в края на тримесечието % ( 30/09/2018 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Дискретно представяне на годишна база в края на тримесечието
Schroder ISF Global High Income Bond EUR Hedged A Acc Global High Income Bond Composite Benchmark (EUR Hedged)*
2018 -5.76 -5.14
2017 8.62 6.36
2016 15.27 12.05
2015 -10.93 -8.77
2014 5.77 4.26

Общ преглед

Клас на активаFixed Income
Клас акцииA
Distribution TypeAcc
Валута на класа акцииEUR
Управител(и) на фондаJames Barrineau
Martha Metcalf
Общо размер на фонда (милиони) 63.41
Дата на стартиране на фонда25/01/2011
Дата на стартиране на клас акции02/03/2011
БенчмаркGlobal High Income Bond Composite Benchmark (EUR Hedged)*
Инвестиционна схемаSICAV
СедалищеLuxembourg
Име на обхват на фондSchroder ISF

Разходи

Такси за записване13.00 %
Такса за разпределение0.00 %
Текущи такси1.38 %

1 До 3.00% от общия размер на инвестицията (еквивалентно на 3.09278% от НСА)

Кодове за фондове

ISINLU0592039324
SEDOLB44PBY9
BloombergSGCAUAH LX
CUSIPL8146N666
ReutersLU0592039324.LUF
Valoren12479768

Други

Честота на ценообразуванеДневно
Край на фискалната година31 Dec