Клас акции
ISIN: LU0671501558
Ccy: EUR
15/02/2019

up 0.1284 (1.42%)

Schroder ISF Global Energy EUR Hedged

Инвестиционни цели

Фондът има за цел да осигури нарастване на капитала, като инвестира в дялови ценни книжа на компании от енергийния сектор.

Инвестиционна политика

Фондът може да инвестира най-малко две трети от активите си в концентрирана гама от дялови ценни книжа на компании от енергийния сектор. Фондът обикновено държи по-малко от 50 компании.
Фондът се фокусира върху компании, които се занимават с проучване и производство в традиционните нефтен и газов сектори, но може да бъдат включени и компании, които се занимават с инфраструктура, комунални услуги, възобновяеми и алтернативни източници на енергия.
Фондът може да използва деривативи с цел постигане на инвестиционни печалби, намаляване на риска или по-ефективно управление на фонда. Фондът може да държи и парични средства.

Правила за разпределение

Този клас акции акумулира приходи, получени от инвестициите на фонда, което означава, че се съхраняват във фонда и стойността им се отразява в цената на класа акции.

История на представянето ( 31/01/2019 )

Дневно представяне % ( 15/02/2019 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Дневно представяне
Schroder ISF Global Energy EUR Hedged A Acc
За месеца към днешна дата -1.90
1 месец -0.02
3 месеца -8.97
6 месеца -20.75
1 year -13.09
3 години 22.92
5 години -57.56

Месечно представяне % ( 31/01/2019 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Месечно представяне
Schroder ISF Global Energy EUR Hedged A Acc
1 месец 13.37
3 месеца -11.71
6 месеца -22.67
За годината към днешна дата 13.37
1 year -18.13
3 години 13.26
5 години -54.90

Представяне на годишна база % ( 31/01/2019 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне на годишна база
Schroder ISF Global Energy EUR Hedged A Acc
2 year -12.85
3 години 4.23
4 години -8.95
5 години -14.71
Since launch 2.74

Представяне за календарна година % ( 31/12/2018 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне за календарна година
Schroder ISF Global Energy EUR Hedged A Acc
1 year -25.76
2 year -10.87
3 години 33.83
4 години -38.19
5 години -32.11

Дискретно представяне на годишна база в края на тримесечието % ( 31/12/2018 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Дискретно представяне на годишна база в края на тримесечието
Schroder ISF Global Energy EUR Hedged A Acc
2018 -25.76
2017 -10.87
2016 33.83
2015 -38.19
2014 -32.11

Общ преглед

Клас на активаEquities
Клас акцииA
Distribution TypeAcc
Валута на класа акцииEUR
Управител(и) на фондаMark Lacey
Общо размер на фонда (милиони) 374.53
Дата на стартиране на фонда30/06/2006
Дата на стартиране на клас акции07/09/2011
Инвестиционна схемаSICAV
СедалищеLuxembourg
Име на обхват на фондSchroder ISF

Разходи

Такси за записване15.00 %
Такса за разпределение0.00 %
Текущи такси1.86 %

1 До 5.00% от общия размер на инвестицията (еквивалентно на 5.26315% от НСА)

Кодове за фондове

ISINLU0671501558
SEDOLB4LBYW9
BloombergSCHGAHA LX
CUSIPL8154R674
ReutersLU0671501558.LUF
Valoren13716165

Други

Честота на ценообразуванеДневно
Край на фискалната година31 Dec