Клас акции
ISIN: LU0795633741
Ccy: EUR
15/02/2019

up 0.0692 (0.06%)

Schroder ISF Emerging Market Bond EUR Hedged

Инвестиционни цели

Фондът има за цел да осигури нарастване на капитала и доход, като инвестира в облигации, издадени от правителства, държавни агенции, наднационални компании и компании от развиващите се пазари.

Инвестиционна политика

Фондът инвестира поне две трети от активите си в облигации, емитирани от правителства, правителствени агенции и компании по цял свят в различни валути.
Фондът не инвестира повече от 20% от активите си в обезпечени с активи ценни книжа и обезпечени с ипотека ценни книжа. Фондът може да инвестира над 50% от активите си в облигации с кредитен рейтинг под инвестиционния (измерен по Standard & Poor's или друг равностоен рейтинг на други агенции за кредитен рейтинг за облигациите с кредитен рейтинг и подразбиращи се рейтинги на Schroders за облигациите без кредитен рейтинг).
Фондът може да използва деривати с цел постигане на инвестиционни печалби, намаляване на риска или по-ефективно управление на фонда. Фондът може да използва ливъридж и да заема къси позиции. Фондът може да държи и парични средства.

Правила за разпределение

Този клас акции акумулира приходи, получени от инвестициите на фонда, което означава, че се съхраняват във фонда и стойността им се отразява в цената на класа акции.

История на представянето ( 31/01/2019 )

Дневно представяне % ( 15/02/2019 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Дневно представяне
Schroder ISF Emerging Market Bond EUR Hedged A1 Acc
За месеца към днешна дата -0.53
1 месец 1.94
3 месеца 3.50
6 месеца 3.70
1 year -6.00
3 години 16.42
5 години 6.41

Месечно представяне % ( 31/01/2019 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Месечно представяне
Schroder ISF Emerging Market Bond EUR Hedged A1 Acc 1/3 EMBI Glb Div; 1/3 JPM GBI-EM Glb Div; 1/3 CEMBI Brd Div (EUR Hedged)*
1 месец 4.83 2.62
3 месеца 3.89 3.45
6 месеца 0.87 1.45
За годината към днешна дата 4.83 2.62
1 year -7.81 -1.83
3 години 16.29 10.86
5 години 7.25 17.07

Представяне на годишна база % ( 31/01/2019 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне на годишна база
Schroder ISF Emerging Market Bond EUR Hedged A1 Acc 1/3 EMBI Glb Div; 1/3 JPM GBI-EM Glb Div; 1/3 CEMBI Brd Div (EUR Hedged)*
2 year 0.94 1.41
3 години 5.14 3.49
4 години 2.03 2.20
5 години 1.41 3.20
Since launch 1.06 2.69

Представяне за календарна година % ( 31/12/2018 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне за календарна година
Schroder ISF Emerging Market Bond EUR Hedged A1 Acc 1/3 EMBI Glb Div; 1/3 JPM GBI-EM Glb Div; 1/3 CEMBI Brd Div (EUR Hedged)*
1 year -10.37 -4.31
2 year 10.57 5.79
3 години 10.67 6.88
4 години -6.96 -0.23
5 години -2.27 5.07

Дискретно представяне на годишна база в края на тримесечието % ( 31/12/2018 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Дискретно представяне на годишна база в края на тримесечието
Schroder ISF Emerging Market Bond EUR Hedged A1 Acc 1/3 EMBI Glb Div; 1/3 JPM GBI-EM Glb Div; 1/3 CEMBI Brd Div (EUR Hedged)*
2018 -10.37 -4.31
2017 10.57 5.79
2016 10.67 6.88
2015 -6.96 -0.23
2014 -2.27 5.07

Общ преглед

Клас на активаFixed Income
Клас акцииA1
Distribution TypeAcc
Валута на класа акцииEUR
Управител(и) на фондаJames Barrineau
Fernando Grisales
Общо размер на фонда (милиони) 298.26
Дата на стартиране на фонда11/07/2012
Дата на стартиране на клас акции11/07/2012
Бенчмарк1/3 EMBI Glb Div; 1/3 JPM GBI-EM Glb Div; 1/3 CEMBI Brd Div (EUR Hedged)*
Инвестиционна схемаSICAV
СедалищеLuxembourg
Име на обхват на фондSchroder ISF

Разходи

Такси за записване12.00 %
Такса за разпределение0.50 %
Текущи такси1.85 %

1 До 2.00% от общия размер на инвестицията (еквивалентно на 2.04081% от НСА)

Кодове за фондове

ISINLU0795633741
SEDOLB3LYZ73
BloombergSIEMA1H LX
CUSIPL81463785
ReutersLU0795633741.LUF
Valoren18877280

Други

Честота на ценообразуванеДневно
Край на фискалната година31 Dec