Клас акции
ISIN: LU0849399786
Ccy: EUR
13/12/2018

up 0.6261 (0.46%)

Schroder ISF EURO High Yield

Инвестиционни цели

Фондът има за цел да осигури нарастване на капитала и доход, като инвестира в облигации с кредитен рейтинг под инвестиционния, деноминирани в евро и издадени от компании в целия свят.

Инвестиционна политика

Фондът инвестира поне две трети от активите си в облигации, деноминирани в евро, издадени от правителства, правителствени агенции, наднационални компании и компании в целия свят. Фондът също така инвестира поне две трети от активите си в облигации с кредитен рейтинг под инвестиционния (облигации с рейтинг, по-нисък от инвестиционния рейтинг, измерен по Standard & Poor's или друг равностоен рейтинг на други агенции за кредитен рейтинг).
Въпреки че обикновено се възприема, че облигациите с висока доходност имат по-високи нива на риск, допълнителните доходи, които те могат да предложат над облигациите от инвестиционен клас, имат за цел да компенсират риска.
Фондът може да инвестира до 10% от активите си в условни конвертируеми облигации.
Фондът може също така да инвестира в деривати, за да създава дълга и къса експозиция към базовите активи на тези деривати. Фондът може да използва деривати с цел постигане на инвестиционни печалби, намаляване на риска или по-ефективно управление на фонда. Фондът може да държи и парични средства.

Правила за разпределение

Този клас акции акумулира приходи, получени от инвестициите на фонда, което означава, че се съхраняват във фонда и стойността им се отразява в цената на класа акции.

История на представянето ( 30/11/2018 )

Дневно представяне % ( 13/12/2018 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Дневно представяне
Schroder ISF EURO High Yield A Acc
За месеца към днешна дата -0.49
1 месец -3.57
3 месеца -4.58
6 месеца -3.74
1 year -4.86
3 години 10.88
5 години 21.84

Месечно представяне % ( 30/11/2018 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Месечно представяне
Schroder ISF EURO High Yield A Acc Bank of America Merrill Lynch Euro High Yield Constrained Index
1 месец -2.80
3 месеца -3.94
6 месеца -2.80
За годината към днешна дата -4.51
1 year -4.52
3 години 9.94
5 години 22.70

Представяне на годишна база % ( 30/11/2018 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне на годишна база
Schroder ISF EURO High Yield A Acc Bank of America Merrill Lynch Euro High Yield Constrained Index
2 year 1.95
3 години 3.21
4 години 3.66
5 години 4.17
Since launch 5.25 5.27

Представяне за календарна година % ( 31/12/2017 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне за календарна година
Schroder ISF EURO High Yield A Acc Bank of America Merrill Lynch Euro High Yield Constrained Index
1 year 6.69
2 year 10.02
3 години 3.50
4 години 5.01
5 години 8.46

Дискретно представяне на годишна база в края на тримесечието % ( 30/09/2018 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Дискретно представяне на годишна база в края на тримесечието
Schroder ISF EURO High Yield A Acc Bank of America Merrill Lynch Euro High Yield Constrained Index
2018 0.47
2017 8.28
2016 9.53
2015 1.94
2014 9.07

Общ преглед

Клас на активаFixed Income
Клас акцииA
Distribution TypeAcc
Валута на класа акцииEUR
Управител(и) на фондаPeter Harvey, Daniel Pearson
Team
Общо размер на фонда (милиони) 1,195.80
Дата на стартиране на фонда14/11/2012
Дата на стартиране на клас акции14/11/2012
БенчмаркBank of America Merrill Lynch Euro High Yield Constrained Index
Инвестиционна схемаSICAV
СедалищеLuxembourg
Име на обхват на фондSchroder ISF

Разходи

Такси за записване13.00 %
Такса за разпределение0.00 %
Текущи такси1.31 %

1 До 3.00% от общия размер на инвестицията (еквивалентно на 3.09278% от НСА)

Кодове за фондове

ISINLU0849399786
SEDOLB8B0JQ3
BloombergSCIEHYA LX
CUSIPL81461565
ReutersLU0849399786.LUF
Valoren19901638

Други

Честота на ценообразуванеДневно
Край на фискалната година31 Dec