Клас акции
ISIN: LU0943301738
Ccy: EUR
13/12/2018

up 0.0130 (0.08%)

Schroder ISF Japanese Opportunities EUR Hedged

Morningstar Analyst: Morningstar Analyst rating Бронзов

Инвестиционни цели

Фондът има за цел да осигури нарастване на капитала, като инвестира в дялови ценни книжа на японски компании.

Инвестиционна политика

Фондът инвестира най-малко две трети от активите си в дялови ценни книжа на японски компании.
Фондът има за цел да идентифицира и да инвестира в подценени акции чрез оценка на тяхната справедлива стойност въз основа на прогнозираната възвращаемост в средносрочен до дългосрочен план.
Фондът може да използва деривативи с цел постигане на инвестиционни печалби, намаляване на риска или по-ефективно управление на фонда. Фондът може да държи и парични средства.

Правила за разпределение

Този клас акции акумулира приходи, получени от инвестициите на фонда, което означава, че се съхраняват във фонда и стойността им се отразява в цената на класа акции.

История на представянето ( 30/11/2018 )

Дневно представяне % ( 13/12/2018 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Дневно представяне
Schroder ISF Japanese Opportunities EUR Hedged A1 Acc
За месеца към днешна дата -4.54
1 месец -3.11
3 месеца -5.58
6 месеца -15.64
1 year -17.04
3 години 3.08
5 години 37.95

Месечно представяне % ( 30/11/2018 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Месечно представяне
Schroder ISF Japanese Opportunities EUR Hedged A1 Acc Tokyo Stock Exchange 1st Section Index (TR) EUR Hedged
1 месец 0.18 1.26
3 месеца -4.45 -3.60
6 месеца -9.25 -4.17
За годината към днешна дата -14.69 -7.38
1 year -12.48 -5.98
3 години 4.67 8.90
5 години 43.03 41.15

Представяне на годишна база % ( 30/11/2018 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне на годишна база
Schroder ISF Japanese Opportunities EUR Hedged A1 Acc Tokyo Stock Exchange 1st Section Index (TR) EUR Hedged
2 year 4.99 7.94
3 години 1.53 2.88
4 години 5.00 5.55
5 години 7.41 7.13
Since launch 3.75 3.31

Представяне за календарна година % ( 31/12/2017 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне за календарна година
Schroder ISF Japanese Opportunities EUR Hedged A1 Acc Tokyo Stock Exchange 1st Section Index (TR) EUR Hedged
1 year 25.91 21.63
2 year -1.26 -1.48
3 години 13.39 11.90
4 години 14.70 9.81
5 години 57.38 51.70

Дискретно представяне на годишна база в края на тримесечието % ( 30/09/2018 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Дискретно представяне на годишна база в края на тримесечието
Schroder ISF Japanese Opportunities EUR Hedged A1 Acc Tokyo Stock Exchange 1st Section Index (TR) EUR Hedged
2018 1.23 10.00
2017 34.27 28.28
2016 -6.28 -5.40
2015 6.97 7.89
2014 21.49 12.77

Общ преглед

Клас на активаEquities
Клас акцииA1
Distribution TypeAcc
Валута на класа акцииEUR
Управител(и) на фондаKen Maeda
Общо размер на фонда (милиони) 175,211.81
Дата на стартиране на фонда01/12/2006
Дата на стартиране на клас акции26/06/2013
БенчмаркTokyo Stock Exchange 1st Section Index (TR) EUR Hedged
Инвестиционна схемаSICAV
СедалищеLuxembourg
Име на обхват на фондSchroder ISF

Разходи

Такси за записване14.00 %
Такса за разпределение0.50 %
Текущи такси2.35 %

1 До 4.00% от общия размер на инвестицията (еквивалентно на 4.16667% от НСА)

Кодове за фондове

ISINLU0943301738
SEDOLBBH8F20
BloombergSCJAHDE LX
CUSIPL81477603
ReutersLU0943301738.LUF
Valoren21607885

Рейтинги

Morningstar analystБронзов

Други

Честота на ценообразуванеДневно
Край на фискалната година31 Dec