Клас акции
ISIN: LU1046235732
Ccy: EUR
13/12/2018

up 0.2767 (0.26%)

Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged

Morningstar Analyst: Morningstar Analyst rating Бронзов

Инвестиционни цели

Фондът има за цел да осигури нарастване на капитала и доход, като инвестира в облигации, издадени от компании в Европа.

Инвестиционна политика

Фондът инвестира най-малко две трети от активите си в облигации, издадени от правителства, правителствени агенции, наднационални компании и компании в Европа.
Фондът може да инвестира до 100% от активите си в ценни книжа с кредитен рейтинг под инвестиционния (измерен по Standard & Poor's или друг равностоен рейтинг на други агенции за кредитен рейтинг). Фондът може също да потърси до 25% експозиция на конвертируеми облигации с гаранции. Експозицията на конвертируеми облигации включва до 10% условни конвертируеми облигации.
Фондът може също така да инвестира в деривати, за да създава дълга и къса експозиция към базовите активи на тези деривати. Фондът може да използва деривати с цел постигане на инвестиционни печалби, намаляване на риска или по-ефективно управление на фонда. Фондът може да държи и парични средства.

Правила за разпределение

Този клас акции акумулира приходи, получени от инвестициите на фонда, което означава, че се съхраняват във фонда и стойността им се отразява в цената на класа акции.

История на представянето ( 30/11/2018 )

Дневно представяне % ( 13/12/2018 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Дневно представяне
Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged A Acc
За месеца към днешна дата -0.44
1 месец -1.99
3 месеца -2.53
6 месеца -2.04
1 year -2.92
3 години 4.19
5 години 0.00

Месечно представяне % ( 30/11/2018 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Месечно представяне
Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged A Acc
1 месец -1.47
3 месеца -2.10
6 месеца -1.41
За годината към днешна дата -2.58
1 year -2.55
3 години 4.46
5 години 9.55

Представяне на годишна база % ( 30/11/2018 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне на годишна база
Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged A Acc
2 year 0.29
3 години 1.46
4 години 1.69
5 години 1.84
Since launch 4.27

Представяне за календарна година % ( 31/12/2017 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне за календарна година
Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged A Acc
1 year 2.82
2 year 4.59
3 години 2.16
4 години 2.11
5 години 3.70

Дискретно представяне на годишна база в края на тримесечието % ( 30/09/2018 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Дискретно представяне на годишна база в края на тримесечието
Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged A Acc
2018 -0.29
2017 3.45
2016 5.15
2015 1.25
2014 3.10

Общ преглед

Клас на активаEquities
Клас акцииA
Distribution TypeAcc
Валута на класа акцииEUR
Управител(и) на фондаPeter Harvey
Общо размер на фонда (милиони) 1,352.90
Дата на стартиране на фонда12/03/2014
Дата на стартиране на клас акции23/04/2014
Инвестиционна схемаSICAV
СедалищеLuxembourg
Име на обхват на фондSchroder ISF

Разходи

Такси за записване13.00 %
Такса за разпределение0.00 %
Текущи такси1.31 %

1 До 3.00% от общия размер на инвестицията (еквивалентно на 3.09278% от НСА)

Кодове за фондове

ISINLU1046235732
SEDOLBLLJ2Z1
BloombergSSCRCAA LX
CUSIPL8T46Q396
ReutersLU1046235732.LUF
Valoren24168133

Рейтинги

Morningstar analystБронзов

Други

Честота на ценообразуванеДневно
Край на фискалната година31 Dec