Клас акции
ISIN: LU1293074719
Ccy: EUR
13/12/2018

up 0.2807 (0.27%)

Schroder ISF EURO Credit Absolute Return

Инвестиционни цели

Фондът има за цел да осигури абсолютна възвращаемост, като инвестира в облигации, деноминирани в евро, издадени от компании в целия свят.
Абсолютна възвръщаемост означава, че фондът се стреми да осигури положителна възвръщаемост за период от 12 месеца при всички пазарни условия, но това не може да бъде гарантирано и капиталът остава изложен на риск.

Инвестиционна политика

Фондът инвестира най-малко две трети от активите си с дълги или къси позиции (чрез използване на деривати) в облигации, деноминирани в евро, издадени от правителства, правителствени агенции, наднационални компании и корпоративни компании в целия свят.
Фондът може да инвестира до 30% от активите си в облигации, които имат кредитен рейтинг под инвестиционния клас (измерен по Standard & Poor's или друг еквивалентен клас на други агенции за кредитен рейтинг за облигации с кредитен рейтинг и подразбиращи се рейтинги на Schroders за облигации без кредитен рейтинг); до 20% от активите си в облигации на суверенни правителства; до 40% от активите си в ценни книжа, обезпечени с активи, и ценни книжа, обезпечени с ипотеки, издадени в целия свят, с кредитен рейтинг от инвестиционен клас (измерен по Standard & Poor's или друг еквивалентен клас на други агенции за кредитен рейтинг), като базовите активи са вземания по кредитни карти, персонални заеми, заеми за автомобили, заеми на малки предприятия, лизинги, търговски ипотеки или жилищни ипотеки; и до 20% от активите си в конвертируеми облигации, включително до 10% от активите си в условно конвертируеми облигации.
Освен това фондът може да инвестира в деривати, за да създаде дълга и къса експозиция на базовите активи на тези деривати. Фондът може да използва деривати с цел постигане на инвестиционни печалби, намаляване на риска или по-ефективно управление на фонда. Фондът може да държи и парични средства.

Правила за разпределение

Този клас акции акумулира приходи, получени от инвестициите на фонда, което означава, че се съхраняват във фонда и стойността им се отразява в цената на класа акции.

История на представянето ( 30/11/2018 )

Дневно представяне % ( 13/12/2018 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Дневно представяне
Schroder ISF EURO Credit Absolute Return A Acc
За месеца към днешна дата -0.19
1 месец -1.70
3 месеца -2.33
6 месеца -2.54
1 year -4.10
3 години 2.53
5 години 0.00

Месечно представяне % ( 30/11/2018 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Месечно представяне
Schroder ISF EURO Credit Absolute Return A Acc 3 Month Euribor
1 месец -1.47 -0.03
3 месеца -2.18 -0.08
6 месеца -2.32 -0.16
За годината към днешна дата -3.83 -0.30
1 year -3.79 -0.33
3 години 2.62 -0.91

Представяне на годишна база % ( 30/11/2018 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне на годишна база
Schroder ISF EURO Credit Absolute Return A Acc 3 Month Euribor
2 year 0.15 -0.33
3 години 0.87 -0.30
Since launch 0.86 -0.30

Представяне за календарна година % ( 31/12/2017 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне за календарна година
Schroder ISF EURO Credit Absolute Return A Acc 3 Month Euribor
1 year 3.72 -0.33
2 year 2.97 -0.27

Дискретно представяне на годишна база в края на тримесечието % ( 30/09/2018 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Дискретно представяне на годишна база в края на тримесечието
Schroder ISF EURO Credit Absolute Return A Acc 3 Month Euribor
2018 -1.03 -0.33
2017 3.38 -0.33

Общ преглед

Клас на активаFixed Income
Клас акцииA
Distribution TypeAcc
Валута на класа акцииEUR
Управител(и) на фондаPatrick Vogel
European Credit Team
Общо размер на фонда (милиони) 352.73
Дата на стартиране на фонда11/11/2015
Дата на стартиране на клас акции11/11/2015
Бенчмарк3 Month Euribor
Инвестиционна схемаSICAV
СедалищеLuxembourg
Име на обхват на фондSchroder ISF

Разходи

Такси за записване13.00 %
Такса за разпределение0.00 %
Текущи такси1.56 %

1 До 3.00% от общия размер на инвестицията (еквивалентно на 3.09278% от НСА)

Кодове за фондове

ISINLU1293074719
SEDOLBYV2XG9
BloombergSCECAAE LX
CUSIPL81468271
ReutersLU1293074719.LUF
Valoren30042510

Други

Честота на ценообразуванеДневно
Край на фискалната година31 Dec