Клас акции
ISIN: LU0323592211
Ccy: EUR
15/02/2019

up 0.7339 (0.40%)

Schroder ISF QEP Global Quality EUR

Morningstar: Morningstar rating: 4 stars | 1 more

Инвестиционни цели

Фондът има за цел да осигури нарастване на капитала и доход, като инвестира в дялови ценни книжа на компании в целия свят.

Инвестиционна политика

Фондът инвестира най-малко две трети от активите си в диверсифициран портфейл от дялови ценни книжа на компании в целия свят. Фондът се фокусира върху компании с определени характеристики за „Качество“. „Качество“ означава да се разглеждат показатели като рентабилност, стабилност и финансова мощ на компанията. Фондът може да използва деривативи с цел постигане на инвестиционни печалби, намаляване на риска или по-ефективно управление на фонда. Фондът може да държи и парични средства.

Правила за разпределение

Този клас акции акумулира приходи, получени от инвестициите на фонда, което означава, че се съхраняват във фонда и стойността им се отразява в цената на класа акции.

История на представянето ( 31/01/2019 )

Дневно представяне % ( 15/02/2019 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Дневно представяне
Schroder ISF QEP Global Quality EUR A1 Acc
За месеца към днешна дата 3.79
1 месец 6.60
3 месеца 3.31
6 месеца -1.73
1 year 6.91
3 години 32.05
5 години 50.05

Месечно представяне % ( 31/01/2019 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Месечно представяне
Schroder ISF QEP Global Quality EUR A1 Acc MSCI AC World TR Net
1 месец 5.93 7.49
3 месеца -0.68 0.49
6 месеца -3.34 -2.83
За годината към днешна дата 5.93 7.49
1 year -0.75 0.44
3 години 19.28 31.16
5 години 46.74 62.72

Представяне на годишна база % ( 31/01/2019 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне на годишна база
Schroder ISF QEP Global Quality EUR A1 Acc MSCI AC World TR Net
2 year 1.00 5.40
3 години 6.04 9.44
4 години 3.66 6.25
5 години 7.97 10.22
Since launch 5.16 5.54

Представяне за календарна година % ( 31/12/2018 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне за календарна година
Schroder ISF QEP Global Quality EUR A1 Acc MSCI AC World TR Net
1 year -6.35 -4.85
2 year 2.72 8.89
3 години 9.35 11.09
4 години 9.00 8.76
5 години 18.30 18.61

Дискретно представяне на годишна база в края на тримесечието % ( 31/12/2018 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Дискретно представяне на годишна база в края на тримесечието
Schroder ISF QEP Global Quality EUR A1 Acc MSCI AC World TR Net
2018 -6.35 -4.85
2017 2.72 8.89
2016 9.35 11.09
2015 9.00 8.76
2014 18.30 18.61

Общ преглед

Клас на активаEquities
Клас акцииA1
Distribution TypeAcc
Валута на класа акцииEUR
Управител(и) на фондаQEP Investment Team
Общо размер на фонда (милиони) 795.12
Дата на стартиране на фонда17/10/2007
Дата на стартиране на клас акции17/10/2007
БенчмаркMSCI AC World TR Net
Инвестиционна схемаSICAV
СедалищеLuxembourg
Име на обхват на фондSchroder ISF

Разходи

Такси за записване14.00 %
Такса за разпределение0.50 %
Текущи такси2.35 %

1 До 4.00% от общия размер на инвестицията (еквивалентно на 4.16667% от НСА)

Кодове за фондове

ISINLU0323592211
SEDOLB2831P6
BloombergSCHQEA1 LX
CUSIPL8146H735
ReutersLU0323592211.LUF
Valoren3457491

Рейтинги

MorningstarMorningstar rating: 4 stars
Morningstar analystБронзов

Други

Честота на ценообразуванеДневно
Край на фискалната година31 Dec