Global Investor Study 2018

Spaart u genoeg voor een comfortabel pensioen?

Het spreekt vanzelf dat mensen na hun pensioen graag comfortabel willen leven. Vaak proberen ze tijdens hun werkzame leven doelmatig te sparen en beleggen om zich straks een zekere levensstijl te kunnen veroorloven. Hoe goed slagen mensen in verschillende delen van de wereld hier in?

Wij spraken met meer dan 22.000 mensen uit 30 landen om de verwachtingen over het pensioeninkomen in kaart te brengen en deze te vergelijken met de ervaringen van mensen die al gepensioneerd zijn.

De inkomensverwachtingen van mensen die hun pensioen naderen, zijn hoger dan wat gepensioneerden ontvangen.

0
%

van het huidige jaarlijkse inkomen: zoveel denken 55-plussers nodig te hebben om na hun pensioen comfortabel te leven.

0
%

van het laatste salaris is het gemiddelde inkomen dat gepensioneerden in werkelijkheid ontvangen.

Wat 55-plussers denken nodig te hebben vergeleken met wat ze in werkelijkheid na pensionering ontvangen

Niet-gepensioneerd

Percentage van het huidige inkomen dat ze denken jaarlijks nodig te hebben voor een comfortabel pensioen

Gepensioneerd

Percentage van het laatste salaris dat ze na pensionering jaarlijks ontvangen

1%-20%

21%-40%

41%-60%

61%-80%

81%-100%

Meer dan 100%

Weet niet

De kosten van levensonderhoud zijn hoger dan verwacht, waardoor er minder overblijft voor leuke dingen:

Gepensioneerd:

Geschat werkelijk percentage van jaarlijks pensioeninkomen dat hieraan wordt uitgegeven

Niet-gepensioneerd:

Geschat verwacht percentage van jaarlijks pensioeninkomen dat hieraan zal worden uitgegeven

Levensonderhoud

Reizen

Kosten gezondheidszorg (voor zichzelf of anderen)

Hobby's

Aankoop woning als belegging

Financiële ondersteuning van familieleden, bv. studiekosten

Aankoop tweede huis

Overige

Bemoedigend is dat 4 van de 5 gepensioneerden hun inkomen voldoende vinden; 59% zou echter wat meer willen hebben.

Antwoord van gepensioneerden op de vraag of hun pensioeninkomen voldoende is

Ja, het is genoeg om comfortabel te leven

Ja, maar ik zou wel wat meer kunnen gebruiken

Nee, ik heb niet genoeg inkomen om comfortabel te leven

0
%

Ja, het is genoeg om comfortabel te leven

Degenen die hun beleggingskennis als "gevorderd/expert" omschrijven, leven vaker comfortabel van hun pensioeninkomen dan degenen die hun kennisniveau lager inschatten.

Ja, het is genoeg om comfortabel te leven

Ja, maar ik zou wel wat meer kunnen gebruiken

Nee, ik heb niet genoeg inkomen om comfortabel te leven

0
%

Ja, het is genoeg om comfortabel te leven

Ja, het is genoeg om comfortabel te leven

Ja, maar ik zou wel wat meer kunnen gebruiken

Nee, ik heb niet genoeg inkomen om comfortabel te leven

79
%

Ja, het is genoeg om comfortabel te leven

Ja, het is genoeg om comfortabel te leven

Ja, maar ik zou wel wat meer kunnen gebruiken

Nee, ik heb niet genoeg inkomen om comfortabel te leven

91
%

Ja, het is genoeg om comfortabel te leven

Bij pensionering beleggen mensen echter meer dan verwacht, wat duidt op kennis van de rol die beleggen kan spelen om het pensioeninkomen te verhogen:

Percentage van het totaalbedrag aan pensioenbeleggingen en -spaargeld dat mensen bij pensionering belegd hebben

0%
0%

Gepensioneerd: feitelijk

Niet-gepensioneerd: verwacht

Mensen die nog niet gepensioneerd zijn, denken dat ze een groter deel van hun jaarlijks inkomen zouden moeten sparen om na pensionering comfortabel te leven.

Nu sparen ze gemiddeld

0
%

Ze denken gemiddeld te moeten sparen

0
%

Maar bij mensen die hun beleggingskennis als "gevorderd/expert" omschrijven, is er minder verschil tussen wat ze sparen en wat ze denken te moeten sparen.

Spaart nu

Denkt te moeten sparen voor een comfortabel pensioen

Beginner/basis

11
%
0
%

Halfgevorderd

12
%
0
%

Expert/gevorderd

13
%
0
%

Advies en onderzoek zijn cruciaal bij beslissingen over beleggen voor het pensioen.

De drie belangrijkste bronnen van informatie hierover die mensen noemen:

1

Eigen onderzoek in bronnen
van externe partijen

2

Financieel
adviseur

3

Pensioenuitvoerder /
bedrijf

Mensen die nog niet met pensioen zijn, sparen en beleggen waarschijnlijk niet genoeg voor de plannen en verwachtingen die zij voor hun gepensioneerde leven hebben.

Beleggen na het pensioen kan mensen helpen hun inkomen op te vijzelen en te leven op de manier die zij wensen en verdienen.

In opdracht van Schroders voerde Research Plus Ltd tussen 20 maart en 23 april 2018 een onafhankelijk online onderzoek uit onder meer dan 22.000 mensen uit 30 landen in alle delen van de wereld, waaronder Nederland, België, Australië, Brazilië, Canada, China, Duitsland, Frankrijk, India, Italië, Japan, , Spanje, de VAE, het VK en de VS. "Mensen" wordt in dit onderzoek gedefinieerd als mensen die de komende 12 maanden minstens €10.000 (of het equivalent daarvan) willen beleggen en die de laatste 10 jaar veranderingen in hun beleggingen hebben aangebracht.

Schroders is een wereldwijde asset manager met vestigingen in 29 landen, in Europa, Noord-, Midden- en Zuid-Amerika, Azië en het Midden-Oosten.


Wereldwijde locaties

Heeft u meer vragen, dan kunt u deze stellen via ons online contactformulier.

Contactformulier

Het Schroders Benelux team praat graag met u verder over de verschillende beleggingsmogelijkeden en –kansen bij Schroders. Neem contact met ons op om uw opties te verkennen.

Uw contactpersonen