Typ jednostek uczestnictwa
ISIN: LU1292054233
Waluta: PLN
26/03/2019

up 0,3344 (0,06%)

Schroder ISF EURO Credit Conviction PLN Hedged

Cele inwestycyjne

Fundusz dąży do zapewnienia bieżącego dochodu oraz wzrostu wartości kapitału poprzez inwestowanie w obligacje denominowane w euro emitowane przez przedsiębiorstwa z całego świata.

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich aktywów w obligacje denominowane w euro i emitowane przez rządy, agencje rządowe, organizacje ponadnarodowe i spółki z całego świata.
Fundusz może inwestować maksymalnie 30% swoich aktywów w obligacje o ratingu kredytowym poniżej poziomu inwestycyjnego (na bazie oceny agencji Standard & Poor’s lub porównywalnej oceny innej agencji ratingowej w zakresie obligacji z określonym ratingiem i implikowanego ratingu Schroders w przypadku obligacji bez ratingu); maksymalnie 20% swoich aktywów w obligacje rządowe (państwowe); maksymalnie 20% swoich aktywów w papiery wartościowe zabezpieczone aktywami oraz hipoteką; maksymalnie 20% swoich aktywów w obligacje zamienne, w tym do 10% swoich aktywów w warunkowe obligacje zamienne.
Fundusz może także inwestować w instrumenty pochodne w celu uzyskania krótkiej lub długiej ekspozycji na aktywa bazowe tych instrumentów pochodnych. Fundusz może korzystać z instrumentów pochodnych w celu wypracowywania zysków z inwestycji, obniżania ryzyka lub efektywniejszego zarządzania funduszem. Fundusz może także utrzymywać gotówkowe środki pieniężne.

Polityka dystrybucji zysków

W ramach klasy jednostek uczestnictwa następuje kumulacja bieżącego dochodu realizowanego na inwestycjach funduszu, co oznacza, że pozostaje on w funduszu a jego wartość znajduje odzwierciedlenie w cenie klasy jednostek uczestnictwa.

Wyniki historyczne ( 31/01/2019 )

Wyniki dzienne % ( 26/03/2019 )

Wyświetl jako wykres Wyświetl jako wykres
Wyniki dzienne
Schroder ISF EURO Credit Conviction PLN Hedged A Acc
Od początku miesiąca 1,24
1 miesiąc 1,31
3 miesiące 4,34
6 miesięcy 2,76
1 rok 2,93
3 lata 18,48
5 lat 0,00

Wyniki miesięczne % ( 31/01/2019 )

Wyświetl jako wykres Wyświetl jako wykres
Wyniki miesięczne
Schroder ISF EURO Credit Conviction PLN Hedged A Acc
1 miesiąc 1,96
3 miesiące 0,84
6 miesięcy 0,18
Od początku roku 1,96
1 rok -0,18
3 lata 18,65
5 lat 34,39

Wyniki w ujęciu rocznym % ( 31/01/2019 )

Wyświetl jako wykres Wyświetl jako wykres
Wyniki w ujęciu rocznym
Schroder ISF EURO Credit Conviction PLN Hedged A Acc
3 lata 5,85
5 lat 6,09
Od uruchomienia 6,19 5,02

Wyniki w roku kalendarzowym % ( 31/12/2018 )

Wyświetl jako wykres Wyświetl jako wykres
Wyniki w roku kalendarzowym
Schroder ISF EURO Credit Conviction PLN Hedged A Acc
1 rok -1,71
2 lata 8,30
3 lata 8,82
4 lata 3,26
5 lat 11,54

Odrębne wyniki roczne na koniec kwartału % ( 31/12/2018 )

Wyświetl jako wykres Wyświetl jako wykres
Odrębne wyniki roczne na koniec kwartału
Schroder ISF EURO Credit Conviction PLN Hedged A Acc
2018 -1,71
2017 8,30
2016 8,82
2015 3,26
2014 11,54

Przegląd

Klasa aktywówObligacje
Typ jednostek uczestnictwaA
Rodzaj dystrybucjiAcc
Waluta typu jednostki uczestnictwaPLN
Zarządzający funduszemPatrick Vogel
European Credit Team
Data uruchomienia funduszu18/12/2013
Data wprowadzenia typu jednostki uczestnictwa30/09/2015
Plan inwestycyjnySICAV
SiedzibaLuxembourg
Nazwa zakresu funduszySchroder ISF

Opłaty

Maksymalna opłata wstępna13,00 %
Opłata dystrybucyjna0,00 %
Opłaty bieżące1,30 %

1 Do 3.00% łącznej kwoty subskrypcji (ekwiwalent 3.09278% wartości aktywów netto)

Kody funduszu

ISINLU1292054233
SEDOLBYRJXJ7
BloombergSCIECCALX
CUSIPL81468412
ReutersLU1292054233.LUF
Valoren29756572

Inne

Częstotliwość wycenyCodziennie
Koniec roku obrachunkowego31 Dec