Professional Investor

Pragniemy poinformować, że z dniem 27 czerwca 2018 r.nazwa Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. ("SIM Lux") zmieniła się na Schroder Investment Management (Europe) S.A. ("SIM Europe").

Zmiana nazwy służy podkreśleniu rosnącego znaczenia Luksemburga jako centrum europejskiego biznesu Schroders i nowych licencji, które uzyskaliśmy, aby kontynuować sprzedaż i zapewniać strategie inwestycyjne opracowywane globalnie dla naszych klientów z EOG.

Należy pamiętać, że osoba prawna w Luksemburgu, z którą klienci, dystrybutorzy i inne strony trzecie mają zawarte i będą nadal zawierać umowy, nie zmieniła się i że jakakolwiek umowa zawarta z SIM Lux pozostaje w mocy.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących tego powiadomienia, prosimy o e-mail na adres simeucsm@schroders.com.

Zawiadomienie dla inwestorów

Wartość aktywów netto

356,2321 PLN

22-02-2019

down 0,2628

AUM (M) 178,68

Wartość aktywów netto

547,3518 PLN

22-02-2019

up 0,7965

AUM (M) 1642,81

Wartość aktywów netto

59,9408 PLN

22-02-2019

up 0,0788

AUM (M) 6130,91

Prognozy inwestycyjne

19LUT 2019

Infografika ekonomiczna: styczeń 2019

Prognozy inwestycyjne

19LUT 2019

Infografika ekonomiczna: styczeń 2019

Comiesięczna analiza i prognoza gospodarki światowej, rynków wschodzących oraz Europy.

Czytaj więcej

Miesięczna alokacja aktywów

11LUT 2019

Miesięczna alokacja aktywów: styczeń 2019

Miesięczna alokacja aktywów

11LUT 2019

Miesięczna alokacja aktywów: styczeń 2019

Comiesięczna aktualizacja ocen i analiz poszczególnych klas aktywów

Czytaj więcej

Prognozy inwestycyjne

06LUT 2019

[(lbl-play-video) default value]

Globalne perspektywy dla rynku I kw. 2019 r.

Kwartalna analiza globalnej gospodarki oraz poszczególnych klas aktywów

Prognozy inwestycyjne

06STY 2019

Infografika ekonomiczna: grudzień 2018

Comiesięczna analiza i prognoza gospodarki światowej, rynków wschodzących oraz Europy.

Schroder ISF Global Gold

Efektywna dywersyfikacja portfela wykorzystująca potencjał wzrostu popytu na złoto

Dowiedz się więcej

Schroders Live

17STY 2018
11:00 - 45 minut

Schroders Live

04PAŹ 2017
11:00 - 45 minut

Zawiadamiamy o wystąpieniu opóźnienia publikacji kart jednostek uczestnictwa funduszu.