/pl/sysglobalassets/global-assets/capabilities/absolute-returns-white-amended-01.svg

Absolute Return

Dywersyfikacja tradycyjnych klas aktywów.

Pomaga w konstrukcji solidniejszych portfeli

Nadzwyczajna polityka monetarna, z którą mamy do czynienia od kryzysu finansowego, doprowadziła do zniekształcenia stóp zwrotu z inwestycji i zacieśniła relację pomiędzy akcjami, obligacjami i nieruchomościami. To sprawia, że osiągnięcie efektywnej dywersyfikacji stało się znacznie trudniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Dołączenie do portfeli funduszy absolutnej stopy zwrotu może potencjalnie rozwiązać ten problem, dążąc do dostarczenia Twoim Klientom lepszych stóp zwrotu skorygowanych o ryzyko. 

Skoncentrowanie na dodatnich stopach zwrotu

Istnieje szerokie zróżnicowanie funduszy absolutnej stopy zwrotu. Jednakże mają one pewne cechy wspólne. Zazwyczaj nie są ograniczone benchmarkiem i dążą do generowania dodatniej stopy zwrotu w średnim i długim terminie. Niezależnie od tego, co dzieje się na rynku akcji. Aby osiągnąć swoje cele mogą one również wykorzystywać zaawansowane narzędzia, jak instrumenty pochodne bądź techniki inwestycyjne, takie jak sprzedaż krótka. Istotne jest, aby mieć na uwadze, że fundusze absolutnej stopy zwrotu nie zapewniają gwarancji kapitału i mogą wystąpić okresy strat dla inwestorów. W niektórych przypadkach, straty mogą być znaczące. 

Image

Dostęp do świata specjalistycznej wiedzy

Schroders jest liderem segmentu funduszy absolute return. Na przestrzeni ostatnich 20 lat zbudowaliśmy jedną z największych na świecie ofertę funduszy absolute return. 

Nasza paleta wewnętrznie zarządzanych strategii uzupełniona jest o starannie wyselekcjonowane fundusze absolute return, które są zarządzane przez firmy zewnętrzne i są zazwyczaj trudno dostępne.

Oferta zróżnicowana ze względu na cele

Nasza oferta funduszy absolutnej stopy zwrotu oparta jest o trzy kluczowe dla inwestorów rezultaty. Obejmują one strategie inwestycyjne dążące do zapewnienia wzrostu kapitału; strategie inwestycyjne, które wykazują niską lub zerową korelację z głównymi ryzykownymi klasami aktywów, takimi jak akcje, obligacje, waluty i surowce; a także strategie inwestycyjne dążące do zapewnienia pewnego poziomu zabezpieczenia przed rosnącą inflacją. Czegokolwiek potrzebuje Twój Klient, dysponujemy szeroką ofertą rozwiązań, które mogą w tym pomóc.

Ważne informacje:

Firma Schroders wyraziła na tej stronie internetowej swoje opinie i przekonania, które mogą ulegać zmianie. Niniejsza strona internetowa służy wyłącznie celom informacyjnym.

Ten materiał nie stanowi oferty ani zachęty bądź rekomendacji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego lub zastosowania jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. 

Niniejszy materiał nie ma na celu i nie powinien być traktowany jako rekomendacja w kwestiach księgowych, prawnych, podatkowych czy inwestycyjnych. Nie należy opierać się na poglądach i informacjach zawartych na tej stronie internetowej przy podejmowaniu indywidualnych decyzji inwestycyjnych i/lub strategicznych. Firma nie ponosi też odpowiedzialności za błędne informacje oraz opinie.

Według najlepszej wiedzy zawarte tu informacje są wiarygodne, jednak Schroders nie gwarantuje ich kompletności ani dokładności. 

Historyczne stopy zwrotu nie są wskazówką dla przyszłych wyników i mogą nie być powtórzone w przyszłości. 

Wartość inwestycji oraz dochody z nich czerpane mogą spadać bądź rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać pierwotnie zainwestowanych kwot. Zmiany kursów walut mogą spowodować wzrost lub spadek wartości inwestycji zagranicznych.

Dane zawarte na tej stronie internetowej pozyskano ze źródeł, które postrzegamy jako wiarygodne. Nie bierzemy odpowiedzialności za błędy a dane powinny być niezależnie zweryfikowane przed dalszą publikacją lub wykorzystaniem. 

Wszelkie odniesienia do papierów wartościowych, sektorów, regionów i/lub krajów zaprezentowano jedynie w celach ilustracyjnych.

Na terytorium Ameryki Północnej

Niniejsza treść jest wydawana przez Schroder Investment Management North America Inc., spółkę pośrednio w całości zależną od spółki Schroders plc, dostarczającą produkty i usługi zarządzania aktywami jako zarejestrowany w amerykańskim SEC doradca inwestycyjny oraz jako zarządzający portfelami według organów nadzorujących papiery wartościowe w Kanadzie. 

Wszyscy pozostali użytkownicy

Dokument wydała spółka Schroder Investment Management Limited, 31 Gresham Street, Londyn EC2V 7QA. Numer rej.: 1893220 Anglia. Autoryzacja od Financial Conduct Authority, będącego organem regulacyjnym.

Kontakt ze Schroders

Schroder Investment Management GmbH
Taunustor 1
60310 Frankfurt am Main
Niemcy
Oddziały na świecie

+49 69 975717-0

(Pon.-Pt. w godz. 9-18)

Przy specyficznych zagadnieniach prosimy zwrócić się do naszych osób kontaktowych.

Prośba o kontakt

W razie potrzeby rozwiązania wszelkich zagadnień prawnych prosimy o bezpośredni kontakt z przedstawicielem funduszu w Polsce.

Przedstawiciel funduszu w Polsce

Schroders to światowej klasy instytucja zarządzająca aktywami, działająca za pośrednictwem 41 oddziałów w 27 krajach Europy, obu Ameryk, Azji, Afryki oraz na Bliskim Wschodzie.