印刷する Udostępnij

Prognozy inwestycyjne

Globalne perspektywy dla rynku II kw. 2018 r.

Opinie na temat gospodarki i alokacji aktywów w II kw. 2018 r.

30-04-2018

Keith Wade

Keith Wade

Chief Economist and Strategist

Wstęp

Po rekordowych 15 miesiącach nieprzerwanych wzrostów indeksu S&P 500 w lutym i marcu nastąpił powrót zmienności, a pierwszy kwartał zakończył się stratą w wysokości 0,8%. Ogółem rzecz biorąc, wraz ze spadkami na głównych parkietach europejskich i japońskim w minionym okresie, turbulencje dotknęły akcji rynków rozwiniętych. Rynki wschodzące zachowywały się lepiej, a rosyjski i brazylijski odnotowały pokaźne wzrosty równolegle ze zwyżkami cen surowców. Jeśli chodzi o obligacje, to sytuacja była nieco bardziej mieszana - papiery amerykańskie odniosły straty, ale europejskie obligacje skarbowe oraz te z rynków wschodzących miały dodatnie wyniki.

Pod wieloma względami powrót zmienności na rynkach akcji po tak długim okresie niespotykanego spokoju jest mile widziany, a w naszej ocenie odzwierciedla on fakt, iż światowa gospodarka, a za nią polityka monetarna, ulegają normalizacji. Regionalne zróżnicowanie stóp zwrotu to natomiast częściowo również efekt desynchronizacji etapów, na których znajdują się obecnie cykle gospodarcze i polityka pieniężna w różnych częściach świata - Europa, Azja i rynki wschodzące w tym kontekście są za Stanami Zjednoczonymi.

Mając powyższe na uwadze, inwestorów na całym świecie zaniepokoiła coraz bardziej protekcjonistyczna polityka prezydenta Donalda Trumpa i ryzyko rozpoczęcia wojny handlowej pomiędzy USA a Chinami. W tym kontekście, przyglądamy się bliżej możliwej odpowiedzi ze strony Chin na amerykańskie cła, rozważając wszystkie opcje - od ceł odwetowych, po wsparcie poprzez środki finansowe. Spodziewamy się, że ostatecznie wygra zdrowy rozsądek i nie dojdzie do wojny handlowej, niemniej jednak świat wszedł dziś w trudny okres, w którym negocjacje handlowe, a wraz z nimi światowa polityka, będą napędzały zmienność na rynkach.

Powracając zaś do normalizacji, innym kluczowym pytaniem dla inwestorów jest to, dokąd obecnie zmierzają stopy procentowe? W naszych badaniach przy tym zagadnieniu kierujemy się prognozami dla rentowności amerykańskich obligacji, biorąc pod uwagę czynniki, które mogą na nie wpłynąć w okresie najbliższych dwóch lat. Ponadto załączamy zwyczajową aktualizację na temat alokacji aktywów i naszego pozycjonowania co do poszczególnych ich klas oraz w obrębie konkretnych regionów.